понеделник, юни 17, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Предизвикателствата пред професионалното земеделско образование в ЕС обсъждат на форум в Брюксел

На специален форум в Брюксел на 24 ноември ще бъдат разгледани предизвикателствата пред професионалното образование на фермерите в светлината на прехода към цифрово и зелено земеделие, се казва в съобщение от ЕК.

Чрез обмен на вдъхновяващи практики и опит между учители, студенти, доставчици на обучение и други участници от ЕС и на национално ниво събитието иска да подчертае ролята на професионалното образование и обучение за създаване на привлекателен земеделски сектор, готов за прехода към цифрово и зелено земеделие. и идентифициране на приоритети и успешни подходи за развитие на правилния набор от умения.

Събитието има три основни цели:

1. Идентифициране на промените в уменията, необходими в селскостопанския сектор на ЕС за справяне с предизвикателствата, породени от двойния зелен и цифров преход.

2. Споделяне на успешен опит в професионалното образование и обучение ) готово за цифрови технологии и устойчиво земеделие в ЕС и индентифициране предизвикателствата и възможните пътища напред.

3. Разглеждане на наличните инструменти за подкрепа на висококачествени програми за професионално образование и обучение и насърчаване на сътрудничеството и синергията за предоставянето им.

Всички заинтересовани лица могат да се включат и онлайн в събитието. Повече подробности, програма и информация за регистрация може да получите на следната страница:

https://agriculture.ec.europa.eu/events/farmings-got-talent-vocational-education-and-training-agriculture-transition-2022-11-24_en?utm_campaign=58ecea6873a6a36ee300fb32&utm_content=634e8956b8872d0001f5eccb&utm_medium=smarpshare&utm_source=twitter