събота, февруари 4, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Производството на зеленчуци през 20022 г. у нас е стигнало дъното според експерти

 

Производството на зеленчуци у нас през 2022 г. е паднало на едно от най-ниските равнища в исторически план, сочи равносметката на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство към Института по аграрна икономика към Селскостопанска академия, съобщават от ССА.

В стойностно изражение се отчита спад от 6% на годишна база, сочи анализът им. Зеленчуците през изтеклата година са заемали едва 4% от родното растениевъдство и до 3% в брутната продукция от цялото селско стопанство. Макар обемите при доматите да са по-ниски (-7% спрямо 2021 г.) – 109 хил. тона, то паричната им стойност се увеличава, отбелязват експертите. През 2022 г. те заемат 29% от общата стойност на зеленчукопроизводството, възлизайки на 103 млн. лв., а само година по-рано делът им е бил 28%.

Повишението на дела на доматите в общата продукция от зеленчуци се дължи на повишение на цените, които са нараснали с 18% за година, докато физическите обеми са паднали с 22%”, констатират анализаторите и акцентират, че спадът на количествата идва предимно от оранжериите, в които са отгледани по-малко домати.

Спад има и при краставиците. Добитите количества се изчисляват на 47 хил. тона (-12% към 2021 г). Ръст в продукцията се отчита при пипера. За изминалата година полското производство на пипер се оценява на 59 хил. тона (+4% спрямо 2021 г) и общо производство от 61 хил. тона.

Според анализа на икономическите експерти цените на зеленчуците у нас за година са се увеличили с 22%. При доматите поскъпването за последните 12 месеца е с 35%, а на едро увеличението достига до 40%. При краставиците поскъпването е между 17% на дребно и 20% на едро, а според прогнозите изкупните цени за януари ще са между 1,50 лева за пипера и 2,20 лева за краставиците..