събота, юни 19, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Светлана Боянова: Идеята на иновационния хъб е да помага на Бизнеса

Ако чакат само на субсидии, фермерите не могат да направят печеливш бизнес модел

„Идеята на иновативния хъб е да подпомага бизнеса. Той  представлява  едно своеобразно гише, на което всички заинтересовани страни си подават ръка, от земеделския бранш през преработвателната индустрия, науката до финансови институции и местни общности, които да експериментират и търсят решения в областта на цифровите технологии”, каза по време на специализирания  форум  „Агробизнес 2020” в Пловдив днес Светлана Боянова, председател на Института по агростратегии и иновации. Тя подчерта, че за  разлика от други страни, у нас инициативата  за създаване на иновативния хъб е изцяло частна.

Тя припомни  че всички заинтересовани страни ще могат да кандидатстват с проекти по по дмярка 16.1, и какво е виждането на ЕК по отношение процеса на иновации в земеделието и прилагането на нови технологии с цел оптимизиране на работата на фермерите съобразно стремежа им да провеждат едно по-прецизно земеделие. През новия програмен период  на ОСП иновациите са сред хоризонталните  приоритети, като цифровизацията на земеделието по думите и са част от общото виждане на ЕС,  с цел повишаване конкуренцията на сектора на глобално нво. Брюксел регламентира ясно правото на всяка страна членка сама да очертае в своя стратегически план за развитие на земеделието стратегията за цифровизация и къде да е нейното място, дали в инвестиции, дали в трансфера на знания или други интервенции и мерки, уточни пред аудиторията Светлана Боянова.

„Мисля че цифровизацията и иновациите са инструменттите, които могат да помогнат на фермерите във вземането на правилни решения  за това как  да направят бизнеса си по-печеливш, защото получаването само на субсидии за зърно или плодове изеленчуци няма как да го направи” каза още Боянова.  Освен че с иновациите може да се оптимизира работата в стопанствата, те ще имат и принос за намаляване на отпечатъка на земеделието върху околната среда, енергията и климата. „Засега ние не използваме новите технологии за да разберем колко е отпечатъка на земеделието у нас върху околната среда и климата,  а те са много важни не само на ниво стопанство, а и за събиране и отчитане на подобни достоверни данни и тяхното използване, нещо на което наблегнах по време на срещите ми с експертите от работната група по изготвяне на стратегията за иновации”, каза още тя.

Боянова  представи специален инструмент , който оценява нуждата от от наторяване на почвите и хранителната стойност , като тепърва ще стане ясно, дали той ще се разработва от отделните страни,или ще се предостави директно от ЕС.  Тя подчерта още, че би могло да се организират обучения за цифрови умения  на онази част от земеделските производители, които виждат смисъл от това.