петък, февруари 23, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защита

Тази година Corteva™ Agriscience ще предостви цялостни решения за Вашето производство

Скъпи колеги ,

Измина още една предизвикателна година, за която Ви благодарим, че за пореден път избрахте да бъдете  с нас и ни се доверихте като на надежден  партньор, с когото  не от вчера споделяте успехи и същите тези предизвикателства!

Тази година Corteva Agriscience ще предостви цялостни решения за Вашето производство, нови предложения като хибриди надграждащи  с висок добивен потенциал и адаптивност, така и нови РЗ продукти с добавен ефект , с които ще се чувствате спокойни за посевите си.

 

Огромният ни  научен и производствен  потенциал ни дава изключителни възможности да бъдем лидери  в предоставянето на  иновации, решения и услуги, които са от реална полза за Вас, нашите клиенти.

От тази позиция ние по-ясно  виждаме Вашите проблеми, които възникват  при отглеждането на културите и новите хоризонти в  развитието  на модерния  агробизнес.

Посрещаме новият   сезон заедно  и затова сме  по-силни, по-уверени и по-готови от всякога  за предизвикателствата на земеделското производство! 

Вярваме, че 2023 г. ще бъде успешна, защото знаем, че   Вие, нашите партньори  сте професионалисти от най-висока класа и заедно можем да  постигнем много!

Позволете ни да Ви представим  нашите решения  за чисти и здрави посеви при житните култури:

Квелекс® – истински новият хербицид, който се доказа като такъв през 2022г.

с ползите които има в сравнение с аналогични хербициди. Съдържа ново активно вещество от нова група с нов механизъм на действие. Контролира всички икономически важни плевели, в.т.ч. устойчиви към сулфонилуреи и хормоноподобни хербициди  плевели.

Квелекс® притежава доказан и надежден контрол при ниски температури, което спомага за гъвкавостта му на приложение – от първи лист до флагов лист.

Квелекс® има вграден антидот, което осигурява 100% селективност към културата, както и няма ограничение в сеитбооборота след неговото приложение.

Той е регистриран за употреба при пшеница, ечемик, овес, тритикале и ръж в препоръчителна доза 5 г/дка.

Дерби® Супер Едно /Ланселот®

– е лидера при борбата с широколистни плевели  хербициди. Той е регистриран за приложение при житни култури  – пшеница и ечемик, вече е и регистриран при царевица за зърно и силаж.

Спира растежа и развитието на чувствителните плевели в рамките на един ден след третирането.

Ниските температури до 5C° и температурни амплитуди не влият на действието му.

Дерби® Супер Едно/Ланселот® е селективен  е към културата, приложен след втори лист,  ефективен срещу лепка,  дори и в напреднал стадий, ефемерни плевели и срещу технологична самосевка слънчоглед, както и срещу технологична самосевка рапица. Няма ограничения в сеитбооборота за следващи култури при спазване на препоръките в етикета.

Палас® 75 ВГ

– хербицид за едновременна борба срещу житни и широколистни плевели при пшеница.

Продуктът може да се прилага от 3-ти лист до втори стъблен възел.

За пълен контрол на широколистните плевели се препоръчва смесването на Палас® с:

Квелекс® в доза 3.5 г/дка

Дерби® в доза 2.5 г/дка

Корело® Дуо 85 ВГ

 е най-широкоспектърният хербицид за борба срещу житни и широколистни плевели. За поредна година фермерите предпочитат Корело® за безупречен контрол на всички икономически значими плевели при пшеница, тритикале и ръж.

Не се влияе от ниски температури и високи амплитуди, селективен е  към културата, приложен след втори лист, ефективен срещу самосевка слънчоглед и рапица.

Корело® Дуо е стандарт срещу Ливадна власатка и Овсига. 

Корело® Дуо контрола отлично всички икономически важни житни и широколистни плевели с едно третиране.

Старане® Голд 

е вегетационен хербицид за контрол на широколистни плевели. Еталон срещу лепка и поветица.  Старане® е селективен към пшеница, ръж, овес, ечемик и тритикале.

Прилага се от втори лист до вретенене на културата, през есента или пролетта.

Мустанг®

– селективен системен хербицид за борба с широколистни плевели в пшеница и ечемик, включително устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели.

Приложението му е вегетационно:

При есенно третиране житните култури трябва да са влезли във фаза братене, широколистните плевели да са от втори до осми лист; коренищните да са 10-15 см.

При пролетно третиране на житните култури може да се използва до края на фаза братене, широколистните плевели трябва да са от втори до осми лист; коренищните да са 10-15см.

Мустанг® може да се смесва с фунгициди, противожитни хербициди, листни торове и инсектициди.

За борба срещу всички икономически важни болести в Т1 житните култури се възползвайте от новия фунгицид Иновор®*. Той е фунгицид от концепцията AgCelence® на BASF. Комбинацията от пираклостробин с флуксапироксад притежава продължително предпазно действие, като защитава от проникването на патогените, стопиращо действие, което   унищожава вече развитите спори и лекуващо действие, което блокира развитието на гъбните патогени и спира растежа на хифите.

Иновор® 

се справя безупречно срещу видове септория, видове  ръжди, мрежести петна,  листен пригор, дрешлера, брашнеста мана, като препоръката за доза на употреба са  –  Т1 – 75 мл/дка и Т2 – 90  – 100 мл/дка.

 Унивок®,

който е фунгицид на Corteva Agriscience предлага изключително предпазно, стопиращо и лечебно  действие срещу всички икономически важни болести при житни култури.

Унивок® е двукомпонентен фунгицид съдържащ протиоконазол, който е един от най-новите триазоли, със системно, ерадикиращо и предпразно действие и изцяло новото активно вещество Inatreq™ active от нова химична група и нов начин на действие срещу широк спектър от болести, като най-същественото му предимство е че нов еталон срещу видовете септория.

Унивок® се прилага в гъвкава доза в зависимост от момента на приложение, както следва: Т1 – 120 мл/дка; Т2 – 130 мл/дка и Т3 за защита от фузариум в доза от 130 до 150 мл/дка.

През 2023г. на пазара ще откриете и новия фунгицид Вербен®.

Формулацията на Вербен® е специфично усъвършенствана за осигуряване на превъзхождащ контрол на болестите, водещо до по-добра и дълготрайна защита. Подобрената формулация осигурява отлично преразпределение на продукта по повърхността на листата. Това равномерно третиране предоставя по-голямо покритие и по-равномерни отлагания на активните вещества в сравнение с конвенционалната формулация.

Фунгицидът Вербен® съдържа две доказали се в практиката активни вещества за контрол на икономически важните болести по житни култури, като брашнеста мана, септория по листа и класа, кафява ръжда, жълта ръжда, хелминтоспориоза, фузариум по класа, гниене на основите, листни петна, мрежести петна и рамулария. Отличният синергизъм на двете активни вещества осигуряват превъзходен контрол на болестите и спомагат за постигане на добивния потенциал.

Дозата на приложение на Вербен® е изключително гъвкава според момента на приложение, както следва: Т1 – 75 мл/дка; Т2 – 90 мл/дка; Т3 – 100 мл/дка, с обем на работния разтвор: 15-40 л/дка

През 2023г. търсете икономически изгодните ни  пакетни предложения при житни,  свързващи традицията и иновациите, като може да се възползвате от добре познатия хербицид  Дерби® Супер Едно в комбинация с един от двата напълно нови фунгицида Иновор®* или Унивок®.

За подобряване на състоянието на културите и повишаване на потенциала за добив ще откриете иновацията в стимулиране на физиологичните процеси в растенията – Утриша® N

Утриша® N 

е иновативен биологичен продукт осигуряващ допълнителен азот по време на вегетацията на културното растение от атмосферата.

Приложението на Утриша®N гарантира, допълнителен източник на азот през вегетацията, където опитите показват, че приложението на Утриша® N доставя еквивалент на 7 кг/ дка азот в 50% от случаите и 3 кг/дка в над 95% от случаите.

Също на пазара ще откриете биостимулатора

Кинсидро™ Гроу,

който е калиева тор с хуминови и фулво киселини и микроелементи

Кинсидро™ Гроу стимулира залагането на повече братя, повишава толерантността на културата към продукти за растителна защита, спомага за бързо преодоляване на стрес причинен от климатични условия.

Скъпи приятели, желаем Ви успешна 2023-ра година! На добър час в приключението наречено земеделие! Ние ще бъдем винаги до Вас, когато ни потърсите за  съвет или  помощ!    

Земеделието е нашата  обща мисия – да я изпълним!

 

*AgCelence® e търговска марка на BASF, Иновор® е продукт и регистрирана търговска марка на BASF и е дистрибутирана от Corteva Agriscience™