събота, април 20, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Вече няма да може да се сменя статута на земеделската земя, за да се правят соларни паркове

Народното събрание прие предложеншето на народния представител от “Възраждане” Даниел Петров в Закона за собствеността и ползването на земеделската земя, по отношение на прекратяване на порочната практика за смяна на статута на обработваемите земеделски земи, мери и пасища, с цел превръщането им във фотоволтаични централи. Съграсно промените земеделските земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, може да бъдат отдавани за изграждане на фотоволтаични централи, само ако последните три години не са били заявявани за подпомагане от животновъди и няма сключени договори за наем.

“С приемането на нашите предложения в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи се слага край на скандалната и порочна практика на смяна на предназначения на общински пасища, мери и ливади, с цел превръщането им във фотоволтаични паркове. Няма повече пасища да бъдат отнемани от животновъдите, понякога, дори без тяхното знание и разрешение. Няма повече плодородната българска земя да бъде унищожавана, за да се обслужат поредните лобистки, частни или корпоративни интереси. Време е държавата да заработи в полза на гражданите. С тези промени окончателно бе забранено, занапред преобразуването и отдаването на земеделски земи от общинския поземлен фонд и от държавния фонд, за строеж на соларни фотоволтаични централи, ако същите преди това са били заявявани за подпомагане по реда на чл.37а от ЗСПЗЗ и не са били сключвани договори за наем”, заяви народният представител от “Възраждане” Даниел Петров.

Виктор Павлов