сряда, април 24, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Земеделски камари от Европа поискаха плавен преход към модел на ОСП, основан на резултати

От инициативата „три морета” настояха запазване на обвързаната подкрепа

Отчитайки важността на директните плащания като инструмент за формиране на доходите на фермерите, представителите на осем европейски земеделски камари приеха декларация по време на двудневен форум в София, в която се призоваха политическите лидери на еС да осигурят плавен преход в общоевропейското земеделие от модел на подкрепа към  такъв , основан на резултати.  Домакин на форума беше Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) .

Те подчертаха че е необходимо селскостопанската политика да е добре финансирана, като се запази нивото на ресурсите от сегашния период, приключващ през 2020 година. Освен това те отново поискаха запазване на нивото на обвързаната подкрепа на сегашното ниво от 13%, и да се даде право на всяка страна членка на ЕС сама да определя размера на тавана на директните плащания.

Представителите на земеделските камари от инициативата „три морета”  призоваха в своята декларация, оповестена на пресконференция днес, за запазване на разумни нива на зелените екологични мерки, така че борбата с климатичнитепромени да не се превръща в бреме за земеделските производители. „Намираме се в много сложен и важен период, тъй като само след два месеца ни  очакват избори за Европейски парламент, които ще са много важни за нас като земеделски  производители  защото желаем съхраняване на бюджета на сегашните му нива”, казаха от земеделската камара на Чехия.

Те отчетоха негативната тенденция за отлив на младите хора от земеделието и обезллюдяването на селата, като подчертаха, че в новата ОСП се предвижда 2% от средствата да се насочат  имено към младите фермери. Освен това в новите стратегически планове се говори, че ще влязат допълнителни мерки за младите фермери, като увеличаване на възрастовата граница до 45 години и липса на тавани на директните плащания за тях. От Полша дадоха пример с това, че имат близо 40 схеми за подпомагане на малкитеи семейни фермери, и поставиха акцент върху координацията и сътрудничеството . Според тях нарастването на доходността на стопанствата в бъдеще, трябва да накара младите хора да се занимават със земеделие и респективно да останат в селата, а не получаването на  определен вид и размер на субсидиите. Освен това участниците в конференцията  призоваха,  да се помисли за по-висока рентабилност в производството на храни, защото цените им не могат да остават на същите нива, а разходите за фермерите непрекъснато да се увеличават.