понеделник, юни 21, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
Без категорияНОВИНИ

Copa Cogeca: Между 2020 и 2026 година секторът на изкуствения интелект в земеделието ще расте с редно с 25% годишно

Дигиталната революция вече е част от земеделието

Дигиталната революция вече е част от земеделието, и тепърва ще оказва огромно влияние, пишат в съобщение до медиите от най-голямата фермерска лобистка организация Copa Cogeca. През миналата седмица от Cogeca (организацията на европейските кооперативи) са организирали специализиран форум посветен на изкуствения интелект (AI в земеделието и агрохранителната система, по време на който експерти са очертали контурите на Земеделие 4.0.2, което подобно на концепцията Web 3.0 или 4.0 се корени в споделянето на данни и използването им от машини с изкуствен интелект.

Цифрите идват в потвърждение на твърдението, че дигиталната революция вече е в ход в земеделието, защото само през 2020 г. се изчислява, че фермерите са използвали 75 милиона свързани устройства. Освен това се предвижда делът на изкуствения интелект на селскостопанския пазар да нарасне от приблизително 1 милиард щатски долара през 2020 г. до 4 милиарда щатски долара до 2026 г., което означава, че между 2020 и 2026 година секторът на селскостопанския изкуствен интелект ще расте с 25% годишно. „Повечето от нас използват едно или няколко решения за изкуствен интелект дори без да са наясно с това. Използваме инструменти за наблюдение, мобилни приложения, софтуер, роботи, свързано оборудване и т.н. До 2050 г. изследователите изчисляват, че една средна по размери ферма се очаква да генерира средно по 4,1 млн. точки данни ежедневно“, пишат от организацията

Фермерите трябва да са движеща сила в налагане на AI

 

“За мен най-важният въпрос, на който ще трябва да отговорим колективно, е „какво би означавало успешното развитие на изкуствения интелект за земеделието и веригата на стойността на храните?“ След като видях толкова много примери и приложения по време на бизнес форума COGECA, мисля, че е важно ние, фермерите, да сме движеща сила в тази еволюция.

Изкуственият интелект, поне през следващите години, ще остане инструмент. Един инструмент по същество не е добър или лош, той е това, което правим от него. Следователно не става въпрос да бъдем технофили или технофоби, но е политически важно да определим какъв вид изкуствен интелект искаме в Европа. Трябва да подкрепим бума на европейските компании и стартиращи фирми, които ни се струват най-обещаващи, за да видим успеха на им  в сектора. Днес американският континент е напред и страните от азиатско-тихоокеанския блок също могат да ни изпреварят в близко бъдеще . И така, какво трябва да се насърчава по отношение на изкуствения интелект? Виждам поне 3 елемента, които биха го направили положителната революция, която фермерите от ЕС очакват”, смята Бърнарт Тадер, вицепрезидент на Cogeca.

– AI трябва да подпомага едно ориентирано към изпълнението на своята мисия земеделието

Предишните земеделски революции поставят повишаването на производителността в основата на своите ценности. Настоящата криза в областта на климата и биологичното разнообразие, свързана с необходимостта от поддържане на безопасността на храните, предизвиква мисията на фермерите и земеделието., като цяло. Не можем да очакваме използването на изкуствения интелект единствено с цел повишаване на производителността. Крайната форма на тези инструменти трябва да надхвърля производителността, за да интегрира различни цели и да бъдат социално отговорни, екологични и популярни сред фермерите.

Водата, азотът, оборудването за наблюдение на емисиите на въглерод, блокчейн технологията, роботиката и чат ботовете са някои примери, които имат потенциала да демонстрират тези ангажименти, които са толкова важни за крайните потребители. Демонстрирайки капацитета ни за отделяне на въглерод по конкретен и количествено измерен начин, нашата работа по качеството на почвите, въздуха и биологичното разнообразие също трябва да спомогне за разработването на нови схеми за подпомагане и политики, които трябва да възнаграждават фермерите за техните услуги и мисиите, които изпълняват за цялата общност. Никой освен фермерите не разполага с този капацитет да произвежда храна и да съхранява въглерод едновременно. Ние като фермери го знаем и утре ще го докажем с помощта на нови технологии.

– Популяризиране и пълна достъпност на фермерите до AI

Рискът, който вече е добре идентифициран с развитието на „земеделие 4.0“, е да няма изоставащи . Ето защо  е важно земеделските производители да могат да избират земеделските практики, които искат да прилагат, и да получават адекватна подкрепа и насоки при прилагането на тези нови практики. Проблемът със селското стопанство, което включва повече инструменти за изкуствен интелект, е достъпът и цената на тези технологии, което често е значително и кумулативно.

Предишните аграрни революции бяха успешни, защото успяха да бъдат популярни. Важно е развитието на услугите за изкуствен интелект да следва същия модел и също да бъде придружено от нови бизнес модели. Този въпрос за цената на тази технология често се забравя в дебатите в Брюксел. Така че, макар да подкрепям визията на заместник-председателя на Европейската комисия, Франс Тимерманс, който вярва в интелигентното земеделие, мисля, че е важно Комисията да обясни механизмите, чрез които ще дадем възможност на земеделските производители да направят своя избор относно земеделието с изкуствен интелект .

Днес има две други основни пречки, на които Европа се опитва да отговори със Зелената сделка и новата ОСП, а именно пълното внедряване на широколентов достъп в селските райони и обучението на земеделските производители. Това може да звучи като тривиална реалност, но тя ще изиграе ключова роля за внедряването на тези нови форми на земеделие. Във връзка с това е от основно значение да се гарантира, че Програмата за икономическо възстановяване включва, наред с други мерки, подкрепа за инвестиции в авангардни технологии като цифровизация, изкуствен интелект, роботика, безпилотни летателни апарати или NBT в селското стопанство, с адекватни бюджетни средства извън селското стопанство .

– Изкуственият интелект в селското стопанство трябва да се основава на желанието на фермерите да споделят данни, които притежават

Въвеждането на AI предоставя силата за обработка на огромни количества данни, обединяване и обмен на информация с множество източници на данни, за да се осигурят системи за подпомагане на вземането на решения. В това отношение фермерите и агробизнесите са повече от склонни да споделят данни помежду си и да се ангажират с по-отворен начин на мислене, ако това може да подобри техните собствени практики. Те обаче ще го направят само ако потенциалните ползи и рискове станат ясни и когато могат да се доверят, че те са уредени по подходящ и справедлив начин чрез договорни споразумения. Ето защо е от решаващо значение да се дефинират ключовите принципи на правата на данните, правата за достъп и правата за повторно използване на данните. В това отношение кодексът за поведение на ЕС, който Copa-Cogeca подписа с други ключови секторни организации през 2018 г., беше първият начин да се гарантират тези права на земеделските производители. Това показва значението на участието в политическия диалог, тъй като технологиите ще продължат да се развиват и техните странични ефекти трябва да бъдат ограничени. И накрая, изключително важно е данните да се съхраняват в Европа.

Според Тадер именно кооперативният модел може да предложи много по отношение на разработването и внедряването на тези нови технологии. Усилията на предприятия в тази област се ръководят от две цели: подпомагане на техните собственици на фермери в цифровия преход и запазване на конкурентоспособността в една по-устойчива икономика.