вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

ЕК въвежда различни прагове на тавана на директните плащания

Орязването на сумите ще е с между 25 и 75%

Както е известно след 2020 година Брюксел планира с цел по-правилно разпределение на средствата от субсидиите да ореже таваните на директните плащания. По време на форум, на който бяха представени предложенията за промени в аграрната политика , Галин Генчев от отдел „Околна среда, промяна на климата, гори и био-икономика” към ГД „Земеделие”.на ЕК разясни какво ще е орязването за суми над 60 хил. евро. „Ще има няколко прага, като  за суми между 60 и 75 хил. евро намалението ще е 25%, между 75 и 95 хил. евро- 50% и между 90 и 100 хил. евро- 75%”, заяви той. Според него една ферма може да получи по CAP не повече от 81 хил. евро директни плащания. От директните плащания се изключват декларираните и недекларирани разходи за труд.  „Това води до освобождаване на средства, които в духа на новите виждания за ОСП отделните страни членки могат да използват или за първи стълб като разпределителни плащания, или да се прехвърлят към втория стълб на финансиране”, уточни Генчев. Таваните на плащанията според Марио Милушев ще засегнат всички компоненти по първи стълб, включително и обвързаната подкрепа. „За нас животновъдите  които нямаме земя, това ще означава  драстично намаляване на приходите“, каза по темата Мария Степанчева, председател на Асоциацията на биволовъдите.

Като цяло структурата на директните плащания се запазва с някои подобрения, като целта на основното плащане продължава да е запазване устойчивостта на доходите. По данни на ЕК към момента делът на субсидиите от доходите на земеделските производители е средно  47%, „В страни като Естония, Чехия и България не е толкова нерентабилно, човек да се занимава със земеделие”, а приходите им заедно със субсидиите са близки до средните заплати”, допълни и Марио Милушев. Според ЕК ежегодно 20% от фермерите имат загуба в доходите от над 30% в сравнение с предходни години.

В периода до 2020  година страната ни е възприела модела за опростена ставка на плащанията по СЕПП, като през новия период на ОСП ще премине към модел на плащания, който  може да позволи плащания на различни ставки на хектар на регионално ниво в зависимост от типа продукция , която се произвежда. „Обвързаното с производството подпомагане остава, като в нашия случай възможността ще е до 10% от общото портфолио плюс 2% за протеинови култури”, разясни Генчев. Списъкът остава същият, но се поставя акцент към културите, които са с перспектива за използване като суровина за био-икономиката. За практики благоприятни за климата ще има схеми и в двата стълба, като  изискванията и размера на плащанията на хектар ще се определя от различните страни членки.

При обвързаните плащания ще се даде възможност на отделните страни да се насочат в рамките на дадена култура, например към биологично отглеждане на овощни градини.

Ще се даде възможност  и за по-гъвкаво таргетиране на малките стопанства, в които в по-голямата си част са непрофесионални като се облекчат плащанията на кръгли суми с цел повишаване на тяхната конкурентноспособност. Новите екологични схеми по първи стълб ще са задължителни за всички страни, които трябва да ги дефинират и разработят условията по прилагането им но няма да са задължителни за самите фермери.