понеделник, юли 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Експерти с оптимистични прогнози за производството на царевица в Германия и Франция

Добите остават над средния показател за последните пет години

Значителни щети по царевицата нанасят различните видове фузариозиЗначителни щети по царевицата нанасят различните видове фузариози

С оглед на благоприятните климатични условия през август и септември особено в западните и централни части на континента, експертите на Европейската служба по мониторинг на аграрните култури дават по-оптимистични оценки за производството на царевица особено във Франция, Германия и Полша. На ниво ЕС те са намалили леко прогнозите си за останалите летни култури. Въпреки това те остават над средния петгодишен показател.

Негативните корекции се дължат основно на неблагопиятните климатични условия в южните части на континента. Продължителните горещини пре разгледания период и засушаването в някои части на Южна и Източна Европа са се отразили върху потенциала на летните култури. Отражение върху добивите тези условия се очаква да дадат освен у нас , в Италия, Румъния, Унгария и Гърция. Обилните валежи в някои западноевропейски страни като Франция и Германия оказаха благотворно влияние върху развитието на летните култури, но възпрепятстваха прибирането на есенниците както и началото на сеитбата. Засушаването се очаква да се отрази негативно както върху неполивните култури в България и Румъния, така и върху развитието на царевицата в Италия и Испания.

Дългосрочната прогноза за периода октомври-декември показва запазване на по-топло време от обичайното основно за Средиземноморието и засушаване в Турция.