неделя, април 5, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Експертипродължават да прогнозират рекордни крайни запаси от пшеница в света

Американският департамент оценява глобалната реколта на 765,5 млн. тона

Ръст в потреблението на пшеница и царевица прогнозират експертитеРъст в потреблението на пшеница и царевица прогнозират експертите
574
Гардоприм Плюс Голд

И през септември продължава тенденцията за спад в оценката на американския департамент по земеделие  за производството на пшеница  както и очакванията за рекордни крайни запаси, информира „Зерно Онлайн”. Оценката за глобалната реколта е намалена с 0,3% спрямо предходния месец  до 763,5 млн. тона.  От USDA очакват също рекордно високо предлагане на пшеница най-вече за фураж.

В света Септември 2019 в млн. т Изменение спрямо август 2019 в % Изменение спрямо 2018/19 в %
начални запаси 277,24 0,64 -1,4
производство 765,53 -0,33 4,7
предложение (всичко) 1047,77 -0,08 3,0
внос 176,78 -1,23 3,9
износ 180,82 -0,99 4,7
потребление (всичко) 756,26 -0,25 2,8
крайни запаси 286,51 -0,39 3,3

 

От USDA прогнозират с 1 млн. тона по-високо производство на пшеница в ЕС както и по-слаби повишения за някои други страни, които обаче няма да могат да компенсират негативните корекци в прогнозите на някои основни производители като Русия  и Украйна с по  0,5 млн. тона и Австралия с 1 млн. тона и Казахстан с 1,5 млн. тона. Очаква се страните от ЕС да предложат с 1 млн. тона повече пшеница на международните пазари, но за Австралия и Казахстан  се очаква спад в експорта   общо с 2,3 млн. тона. Прогнозата за потреблението на пшеница в света е намалена основно заради Русия и Украйна. На оценката за крайните запаси влияние са оказали ръста в оценките на производители като Канада с 0,75 млн. тона, Австралия с 0,5 млн. тона и ЕС с 0,35 млн. тона.

NivaBG.com