събота, май 15, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Глобалното производство на вино със спад от над 11% през 2019 г

Незначително увеличение на лозовите масиви у нас

Производството на вино в света през миналата година е отбелязало спад с 11,5 процентни пункта, става ясно от данните на Международната организация по лозата и виното. Глобалното производство е оценено на 260 млн. хектолитра, а общите площи с лозови масиви са достигнали до 547 млн ха при запазване на тенденцията за стабилизация в обема на обработваемите площи след 2016 година. В това число площите с лозя в ЕС остават за пета поредна година на нивото от 3,2 млн. ха. Като причина за тази стабилност е краят на програмата на Брюксел за изкореняване на стари лози до 2010 година, а от друга на управлението на лозаровинарския сектор в Общността, където на всяка страна членка се разрешава конверсия на нови лозя с до 1% от годишния прираст на вече засадените лозя. От Международната организация по лозата и виното оценяват площите с лозови масиви у нас на 67 хектара, което е с 0,6% над нивото от предходната година. Освен у нас, ръст на обработваемите площи през 2019 е бил регистриран в някои от водещите страни винопроизводители като Франция, Италия и Португалия.. докато за страни като Испания и Унгария се регистрира минимален спад в обработваните лозови масиви.

Общо за ЕС през 2019 година са били произведени 156 млн. хл вино , което е спад с 14% в сравнение с предходната година. Причина за подобен спад са лошите климатични условия – пролетни студове, суша, градушка и прекомерно високи температури в основни страни производители. От своя страна водещите страни производители Италия, Испания и Франция продължават да държат дял от 48% от световното производство на вино, въпреки регистрирания спад по отделно с между 11 и 25% .. Потреблението на вино в света е отбелязало минимален ръст с 0,1 процентни пункта до 244 млн. хектолитра, докато Търговията с вино през 2019 година се е разраснала както по отношение на обема- до 105 млн./хл (+1,7%), така и в цифрово изражение- до 31,9 млрд. евро (+0,9%). С най-голям дял от глобалния експорт а вино от 25% е Италия.