понеделник, октомври 18, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Iot в действие: Българска компания дава възможност на всички участници в агрохранителната верига за отдалечен контрол и управление на данните

Системата се основава на сензори за измерване на показатели като температура и ниво на влага и е с широк диапазон на приложение

Често когато говорим за дигитализация и цифрови технологии с помощта на които да се оптимизира процеса на контрол и управление на данните било във фермата, на полето или в мандрата и преработвателния цех, тези нововъведения и дигитални решения може би всяват смут у някои хора. Още по-абстрактно особено в светлината на дискусиите за бъдещето на европейското земеделие и състояние на агрохранителната верига в стремежа за повишаване на тяхната устойчивост и ефективност звучат термини като “интернет на нещата”, и “управление на данните”. Именно те са онова разковниче обаче, което ще позволи на производителите и преработвателите на храни в бъдеще да повишат своята устойчивост и да оптимизират управлението и контрола на ежедневните и защо не ежеминутни процеси.

И на това място сигурно някой с основание би попитал какво целим с подобно въведение по една на пръв поглед толкова иновативна тема? Накратко казано целим да ви представим едно универсално практическо решение базирано на IoT каквото е съкращението на термина “интернет на нещата, и то създадено от българска компания участвала на току що отминалия специализиран форум в Интер Експо Център”, посветен събирателно казано на цялата хранителна индустрия. То представлява комбинация от хардуер и софтуер, базирана на облачна услуга и за него ни разказва Ирена Илиева търговски директор на компанията Loren Networks. ” В интернет на нещата (IoT) навлязохме сравнително скоро преди около година и половина. Разработили сме наша собствена платформа с цел да стъпим на пазара и по конкретно в хранителната индустрия. Имаме специално предназначено за целта сензорно устройство, което измерва температура и влага в различни хранителни помещения, складове силози и други, което намира изключително широко приложение”, казва тя.
Устройството е не само с широк диапазон на приложение, но и с големи възможности, тъй като е способно да събира данни например за температура и ниво на влажност в границите между минус 30 и плюс 50 градуса като позволява отдалечено наблюдение и контрол на получените данни през всякакво мобилно устройство. Подобно нещо е полезно особено в хранителния бранш защото всеки собственик на склад например може да получава предварителна информация и ако дадена температурна норма падне под определено ниво да се вземат решения, които да предотвратят брак на стоката. Образно казано с вземане на решения, основани на данни събрани посредством интернет, може и да се дефинира термина “интернет на нещата”. Решението предлагано от компанията разработчик дава възможност и за уведомяване при възникване на други различни форсмажорни събития като пожари и наводнения. “Платформата която предлагаме дава възможност тази информация да се получава без да е нужно в помещенията да има физическо присъствие и това е основното ни предимство” уточнява тя.
Системата от сензори е гъвкава като позволява монтирането на такива и в движещи се обекти като камиони превозващи храни. “Знаете, че много често големите вериги например изискват за дадена стока, когато бъде доставена да се докаже определена температурна стойност, и системата експортва точно такива справки, които потвърждават температурните нива, при които са транспортирани определен вид храни от производителя до магазина” казва още Илиева. Възможността за използване на сензори за движими обекти сигурно би провокирала някой животновъд да попита, дали те са приложими за проследяване на стадото на пасищата?

Сензорите на Loren Networks  са с изключително широко приложение и големи възможности за събиране на данни

Да, и дори вече има фермери, които се възползват от възможността, която им дава това Iot базирано решение за отдалечено проследяване на животните и лесно връщане на изгубилите се в стадото. Данните от платформата която се нарича Angie и се състои образно казано от два компонента за мониторинг и локализиране се съхраняват изцяло в облака. “Предимството от използването на това решение че при неговото реализиране при компонента ANGIE Monitor се използва иновативната мрежа LORA Network позволяваща хем батерията да се използва по-дълго в режим на работа от две години, хем да се пести енергия за зареждане. Локаторът работи със стандартна мобилна мрежа и при него зареждането е в диапазона между три и пет дни в зависимост от интензитета на използване.

За широкото приложение на това IoT базирано решение в различни области е достатъчно да се спомене, че сензорите и платформата са подходящи да се използват в различни по вид административни сгради училища и детски градини. То обаче има още една сфера на приложение, което директно касае земеделските производители – измерването на показателите за температура и влажност на почвата и въздуха

“Когато се използва за отчитане на тези параметри в почвата, то всъщност представлява алтернатива на метеостанциите, която позволява локално събиране на данни от мястото където се поставя със специални шипове, но благодарение на това че е мобилно може да се мести навсякъде без да е нужно да се правят нови инсталации и настройки”, разкрива още Илиева.

Към него интерес има освен от фермери преработватели на месо и мляко и от винопроизводители, които с помощта на сензорите могат да следят и контролират температурата и нивото на влага в избите. Друга област където намира приложение това решение е оранжерийното производство. “Оранжериите са особено подходящи за този вид сензорно устройство, предвид на това, че микроклимата който се формира в тях е определящ за реколтата. Там освен температура и влажност на въздуха и почвата се измерва и степента на осветеност, тъй като изкуствените лампи които се използват също имат значение за продукцията, продължава тя.

Важното е да се отбележи че от Loren Networks дават абсолютно пълното право на всеки отделен потребител сам да определя как да управлява както сензорите, така и да настройва и дефинира кога да получава съобщения под формата на нотификация на своя мобилен телефон, а възможността цялата информация да се следи на екрана води до улесняване мениджмънта на процесите без значение от характера и сферата на дейност. Приложението може да се използва на български и английски език като е достъпно за всички познати и широко използвани платформи като Android и iOS.. Информация за дадено необичайно събитие може да се изпраща както чрез кратко съобщение така и по имейл. Потребителите имат възможност и сами да включват и изключват сензорите. “Дори имаме възможност да изпращаме съобщения в определено от него време- в работно или извън работно време, предвид на това че може да падне електричество или да се счупи генератор и това може да нанесе повреди на храните ако не се реагира:, уточнява още Илиева. Според нея не само текущата пандемия,но и възможността за оптимизиране на процесите в преработвателните предприятия и фермите така че да се ограничи физическото присъствие определено са дали тласък в развитието на IoT базирани решения у нас.++