вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Какво искат младите фермери и екоактивисти от новите управляващи в Германия след края на ерата Меркел?

Планиране и сигурност в сектора съобразени с климатичните изменения е мотото на младите

Министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков даде пресконференция на „Зелена седмица” в Берлин по повод участието на България с щанд на традиционното международно изложение.Министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков даде пресконференция на „Зелена седмица” в Берлин по повод участието на България с щанд на традиционното международно изложение.

Германия се намира в период на смяна на караула и след 16 годишното управление на Ангела Меркел идва времето на нови лица и политически конфигурации, различни от така наречената Голяма коалиция. В тази връзка от Германския федерален съюз на младите фермери ,Съюза на младежите (BUNDJugend) и други младежки организации излязоха с открито писмо до политическите ръководства на социалдемократите, зелените и либералите, които са потенциалните участници в бъдещото коалиционно управление на страната. С основните искания на младите земеделци и екозащитници ни запознава специализираният портал agrarheute.com.

В своето писмо организациите акцентират основно върху настоящата климатична криза и загубата на многообразието от видове и настояват политиците „да направят възможна и в бъдеще земеделската и хранителна политика според нашите разбирания.“.

Сигурност в планирането и перспективи за фермерите според тях заедно с прозрачност на производствените цени и в отношенията между различните участници по хранителната верига са най-важните неща за постигането на исканията им. Диверсификацията на стопанствата трябва да е подкрепена от политиците и да се окуражи изграждането на нови клонове земеделски производства, които да са съобразени с климата.

Опазване на тресавищата, торене и животновъдство с мисъл за климата

За да може земеделието да допринесе за изпълнението на поставените в Париж цели свързани с опазването на климата, новото правителство трябва веднага да посочи пътища за предприемане на различни мерки за климата, импулс за ново измерване на тресавищата и намаляване на азота. Подписалите писмото се обединяват около тезата, че трябва да се намали консумацията на месни продукти. Освен това на животновъдите трябва да се предложи общ път за преустройство и преминаване към други методи за отглеждане на животните, който да бъде подкрепен от политиците. Този преход според тях може да стане факт както с финансова така и с експертна помощ към фермерите. Например може да се премине към пасищно отглеждане на животните или ако те се отглеждат оборно да се хранят с фуражи, произведени в самите стопанства или в регионите които се намират.

Повече средства за коопериране намаляване на обработваемите площи и насърчаване създаването на повече жизнени пространства за флората и фауната могат според представителите на неправителствените организации на младите фермери и еколози в Германия да допринесат най-много за опазване на видовото многообразие. Вместо да се увеличават обработваемите площи според тях могат да се увеличат площите оставяни за зелено. Освен това могат да се създадат алтернативи на използваните в земеделието химични и синтетични препарати за растителна защита. Те виждат възможност за постигане на поставените цели за опазване на климата и биоразнообразието чрез насърчаване на кооперирането на фермерите с други икономически играчи на местно ниво.

Задължително обозначение на регионалните и устойчиви храни

Устойчиво произведените и регионални храни според тях трябва да са ясно обозначени за да са разбираеми за потребителите. Храните с ясно обозначение за произход могат да допринесат за стимулиране и засилване на регионалните производствени , преработвателни и потребителски структури. В допълнение на това алтернативни пътища за предлагане на регионални храни на пазара могат да допринесат за засилване ролята на регионалните продукти и да спомогнат за разтоварване на малките и средни предприятия от бюрократичните тежести. По отношение на екологосъобразното хранене на обществото трябва да се предложат атрактивни възможности, а ДДС върху плодовете, зеленчуците и бобовите растения да се намали.

В своето писмо от неправителствените организации на младите фермери и природозащитници подкрепят поставената на федерално ниво цел за увеличаване дела на площите за биоземеделие в Германия до 25% до 2030 година. За да се постигне тази цел според тях е необходимо да се предложат общи рамкови условия и финансова подкрепа. Като инициативи в тази посока се предлагат увеличаване предлагането на биохрани в обществените заведения за хранене, училищата и местата за хранене на администрацията. Не по-маловажна според тях е и нуждата от повече подкрепа за научни изследвания в сферата на биоземеделието и устойчивото производство на храни.

Подписалите писмото се обединяват и по отношение на това, че използването на обществените средства трябва да е съобразено със съответните постижения. Както е известно в следващите два програмни периода от 2023 година насетне директните плащани ще се преобразуват и ще бъдат обвързани с обществените постижения на земеделието. До 2024 година пък общите регламенти за биоземеделие и иагроекологични и климатични мерки ще са прилагат изпитателно. Ще се изпробва дали изпълняват поставените екологични и социални цели и дали са атрактивни за фермерите.