вторник, септември 21, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защита

Кой е правилният избор на фунгицид за второ третиране при житни през пролет 2021г.

От Иван Дражев – Маркетинг маниджър Балкани и продуктов мениджър семена България Corteva Agrisciqnce™

Иван Дражев, Corteva

Климатичните условия, които наблюдаваме в цялата страна тази пролет са много различни от предходната, а именно – наличие на обилна почвена и атмосферна влажност и чести превалявания. От своя страна житните културите са с интензивно развитие и буйна вегетативна маса, което е отлична предпоставка за получаване на максимални добиви.

Но предвид високата почвена и атмосферна влага и съчетано с температура, очакваме  бързо развитие на силен и висок инфекциозен фон от най-важните болести.  При пшеницата, вече се наблюдават на отделни места проява на септория и кафява ръжда , а при ечемика, още от есента на места имаше наличие на мрежовидни петна, а сега те са масово налични и се развиват бързо поразявайки листната маса с повишаване на температурите.

Масово в първо пръскане бяха използвани чисти триазолови фунгициди , при които защитното действие при висок инфекциозен фон е до 12-15 дни, тоест пробивите на болести след тяхното приложение се наблюдават още от средата на Април.

Затова, ние специалистите от Corteva Agriscience, считаме за абсолютно необходимо и задължително приложение на фунгицид в Т2, който да има предпазно и лечебно действие, както и  максимално дълъг период на защита, който да опази флаговият и подфлаговият лист, формиращи 90% от добива.

Такъв хубав ефект може да се получи само от комбиниран фунгицид, съдържащ две активни вещества с различен механизъм на действие с предпазно и лечебно действие и взаимнодопълващ се спектър на контролирани болести. Такъв фунгицид е задължителен за приложение в настоящите непредвидими метеорологични условия и висок инфекциозен фон.

Затова, нашето обосновано предложение към Вас за Т2 (второ третиране) е АЛЕГРО СК®. Фунгицид от концепцията AgCelence®, доказал се с отличната си ефикасност през дългите си годините в практиката. Съдържащ един от най-добрите триазолни и стробилуринови активни вещества, който контролира всички най-важни болести (брашнеста мана, мрежовидни петна, септориоза, видове ръжди) при пшеница и ечемик и ще Ви осигури ефикасна  и продължителна защита срещу тях.

АЛЕГРО СК® е с предпазно, контактно, системно и лечебно действие. Притежава силно изразен зелен физиологичен ефект, който стимулира и удължава процеса на фотосинтезата на растението за по дълго време, като това позволява по-добро развитие на културата във важните фази за наливане на зърното, като краен резултат се получава и по-висок добив.

Нашата препоръка за доза на приложение в Т2 (второ третиране) на АЛЕГРО СК®  е 90 мл/дка, приложен превантивно или при поява на първи единични признаци на болест, или най-късно до 5% нападната листна повърхност. Предвид това, че климатичните условия са изключително благоприятни за развитие на болести – приложете АЛЕГРО СК® превантивно, за да сте спокойни.

* Алегро® и AgCelence® са регистрирани търговски марки на BASF