събота, юни 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защита

Обеззаразете семената преди сеитба

Ранкона и Сигнал за сигурна защита от болести и неприятели

Третирането на семена вече е неизменна част от съвременните технологии при отглеждането на пшеница и ечемик. От изключително важно значение е фунгицидът да контролира максимално голям брой патогени, за да осигурява чист старт и равномерно развитие в началните стадии от развитието на житните растения. Като компания с дългогодишен опит в разработването на обеззаразители за семена, UPL предлага на земеделските производители иновативните фунгициди за третиране на семена – Ранкона 15 МЕ и Ранкона Роял (с търговски имена Ранкона И-Микс и Конима), във вид на уникална микроемулсионна формулация.

Голяма част от опасните фитопатогени, причинители на болести при пшеницата и ечемика, се разпространяват чрез семената.

Част от спорите на болестотворните гъби са по повърхността на семената, а други са вътре в тях. Поради тази причина обеззаразителите, които предлага фирма UPL, имат както контактно, така и системно действие. Така те предпазват младите растения, навлизайки в кълновете на поникващото семе, корените и надземните части, в най-чуствителните фази от тяхното развитие.

Благодарение на уникалната микроемулсионна (МЕ) формулация, предлагана единствено от UPL, изключително малките емулсионни капки с размери до 10 микрона осигуряват многократно по-добро и равномерно покритие на семената в сравнение със стандартните формулации (ФС и ЕС) за обеззаразяване.

По този начин се повишава и контактът на активните вещества с патогените. Освен това микроемулсионната формулация е по-удобна и по-безопасна за операторите и околната среда. Тя не предизвиква запрашаване, няма мирис, не се утаява и не е необходимо разбъркване при работа с продукта. Няма остатъци от продукта в опаковките и по използваната техника, осигурява отлична течливост на семената за безпроблемна сеитба.

Чрез създаването на иновативни формулации фирма UPL предлага  по-ефикасна, по-безопасна и по-рентабилна растителна защита. От една страна се осигурава по-висока ефективност на продуктите при ниски дози и нежеланото дейтвие върху околната и работната среда се свежда до минимум, а от друга страна се постига висока възвръщаемост на вложените средства.

„Имаме добри резултати. Работим с Ранкона, защото семената поникват дружно. Не подтиска покълването и е на много добра цена. Използваме продукта и защото е безопасен за хората, които работят с него. Ранкона обеззаразява перфектно семената с максимално дълбоко и равномерно покритие.“

Мнение на земеделски производител

 

Ранкона 15 МЕ съдържа ипконазол – триазол от ново поколение. Продуктът притежава лечебно и дългосрочно предпазно действие срещу основните патогени, пренасяни със семена и почва. В ниска доза на приложение успешно контролира твърда и праховита главня, кореново гниене, снежна плесен и ленточна болест. Ипконазол не губи своята ефикастност дори при по-ниски температури и не въздейства негативно на кълняемостта на семената. Семена, третирани с Ранкона, съхраняват естествената си кълняемост до 1 година, имат отлично развитие и осигуряват добре гарниран и здрав посев. Активното вещество Ипконазол е регистрирано единствено и само като съставка за обеззаразяване на семена, а не и за листно приложение, както е при повечето триазоли. Това, разбира се, не е минус, защото неминуемо при използването на различни от ипконазол съставки, се стига до така наречената „кръстосана резистентност“, тъй като те се употребяват и за фунгицидни третирания през цялата вегетация. Ефектът от тяхното приложение постепенно намалява, докато в един момент продуктите спират да работят.

„Ефектът от Ранкона е видим. Имаме както визуален, така и икономически ефект от продукта. Ипконазол е активно вещество съдържащо се само в обеззаразителите на UPL и няма опасност от резистентнос.“

Мнение на земеделски производител

 

Ранкона Роял, е другият продукт от серията Ранкона. Той е двукомпонентен и освен ипконазол, съдържа и добре познатото активно вещество имазалил от групата на имидазолите. Тези два различни, но допълващи се механизми, осигуряват предпазно, проникващо и лечебно действие. Имазалил има контактно и проникващо действие, като контролира патогените, намиращи се в обвивката и по повърхността на семената, справяйки се успешно с причинителите на фузарийно гниене, снежна плесен, ленточна болест и мрежовидните петна.

 

„Всяка година третираме семената с Ранкона! Само с едно допълнително вегетационно третиране листата са запазени без нито една наченка на болест, от първия до флаговия лист всичко е чисто. Ранкона има много предимства, той е микроемулсия- не отделя миризма и не се разпрашава.“

Мнение на земеделски производител

 

UPL отново затвърди позицията си на лидер при обеззаразителите, като от тази година ще предлага и инсектицид за обеззаразяване на семена от пшеница и ечемик.

 

СИГНАЛ 300 ЕС е инсектицид за третиране на семена под формата на емулсия.

 

Действа след контакт или поглъщане и осигурява защита от телени червеи (Agriotes spp.) на семената от пшеница и ечемик.

СИГНАЛ 300 ЕС съчетава отблъскващите свойства на циперметрина с уникална формулация, за да осигури „зона на защита“ около семената, опазвайки посевите дори при най-високи нива на нападение от вредители.

СИГНАЛ 300 ЕС осигурява отлично покритие на семето и е съвместим с широк спектър от фунгициди за третиране на семена.

Продуктът притежава контактно действие. Обработените семена образуват 5 см защитен слой около себе си. При контакт с почвата около третираните семената неприятелите загиват преди да причинят повреда на семето или младия посев.

Продуктите съдържащи системни инсектициди унищожават насекомото едва след като то поеме част от препарата чрез хранене. По този начин посева се разрежда, а при голяма плътност на неприятелите може да се компрометира напълно, независимо че в крайна сметка целевите вредители загиват.

 

ОБОБЩЕНИЕ

  • Защита от телени червеи при пшеница и ечемик
  • Действа след контакт или поглъщане
  • Създава трайна зона на защита около семената
  • Формулация с интензивно червен цвят и минимално отделяне на прах
  • Смесим с широк спектър фунгициди за третиране на семена
  • Може да се прилага директно или след смесване с вода

 

Участвайте в промоцията обеззаразители от ЮПЛ като се регистирате ТУК или се свържете с вашия представител: КОНТАКТИ