събота, юни 25, 2022
0887257707 videnov@abv.bg
Овощарство

Очаква се да влезе в сила нова тарифа за таксите в лозарството

Таксите са изчислени на база на разходите, извършени от Агенцията за 2013 година

Очаква се да влезе в сила нова тарифа за таксите в лозарството. Нова тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лозата и виното към Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН) ще влезе в действие, след като бъде обсъдена и одобрена от МС. Документът е в процедура на обществено обсъждане до 10 юни т.г. и предвижда да се подобри начинът на събиране на заложените такси. Критики относно събираемостта на таксите в специфичното законодателство страната ни получи и от Европейската комисия, която направи анализ и отправи забележки към страната ни. Сред мотивите на вносителя – земеделското министерство, освен забележките от Брюксел е и липсата на актуализация и привеждане в съответствие с действащите пазарни цени от десетилетие. Средното увеличение на таксите на извършваните лабораторни анализи е 23 %, а очакваното увеличение на приходите по актуализираната Тарифа за таксите е в размер на около 40 150 лв. годишно, са пресметнали от МС.

Предвижда се да бъдат въведени нови такси за няколко услуги,ортово вино. Промяната е обусловена най-вече от увеличените разходи за консумативи и разходите, свързани с издръжката на тази дейност. Така например качествените анализи ще струват от 19 до 32 лв, а търсенето на пепел, летливи киселини или пък алкохолно съдържание ще таксува между 11 и 22 лв. Най-скъпото изследване ще струва 416 лв за откриването на добавка на синтетичен глицерол, циклични диглицероли, 3-метокси 1,2-пропандиол (GC – МS).

Според вносителите новите такси няма да представляват съществена финансова тежест за производителите, се казва още в мотивите.

 

Виктор Павлов