събота, декември 4, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
Животновъдство

От 22 ноември фермерите могат да отсрочват стари кредити

Тази отстъпка се прави заради кризата, причинена от пандемията от COVID-19

От понеделник, 22 ноември 2021 г до 31 януари 2022 г фермерите ще могат да подават документи за отсрочване на кредити, които са взети през периода 2008 – 2012 г. за изхранване на животните, става ясно от графика на ДФ „Земеделие“. Тази отстъпка се прави заради кризата, причинена от пандемията от COVID-19

Животновъдите могат да подават заявления за отсрочване на задълженията си в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. От тази възможност могат да се възползват кредитополучатели с отсрочени кредити до края на ноември 2021 г. – птицевъди, свиневъди и фермери, отглеждащи едри и дребни преживни животни, получили кредити през 2008, 2009, 2010 и 2012 г.

Заемите, които стопаните дължат на ДФЗ, трябва да бъдат обезпечени в размер на 110 % върху дълга (главница и лихва). Обезпеченията следва да бъдат учредени в полза на Фонда най-късно до 29 април 2022 г. Средствата трябва да бъдат погасени до 25 ноември 2022 г. Размерът на лихвата е 2%.

Мотивът за удължаване периода за погасяване на задълженията на стопаните е задълбочаващата се икономическа криза, причинена от разпространението на пандемията от COVID-19. В създалата се ситуация, голяма част от фермерите изпитват остра нужда от финансов ресурс за оборотни средства, жизненоважен за стопанствата.

Не се допуска отсрочване на заеми на кредитополучател, за който е открито производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон към датата на сключване на анекса.

Виктор Павлов