петък, юли 19, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

От утре започва приемът по извънредните мерки заради войната с Украйна

Финансовата помощ получиха 1 850 производителиФинансовата помощ получиха 1 850 производители

От 8 март започва приемът на документи по извънреднте мерки свързана с компенсиране на земеделските производители за преодоляване последиците от войната в Украйна, съобщават от от фонд „Земеделие“. За финансова подкрепа по подмярка 22.1 могат да кандидатстват земеделски стопани, които отглеждат пчелни семейства. В сектор „Пчеларство“ изплащането на помощта ще бъде на база предоставена справка от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните с броя на наличните пчелни семейства, установен съобразно извършен есенен преглед за 2022 г. и отразен в протокол за извършен профилактичен преглед от ветеринарен лекар.

По подмярка 22.1 са допустими за подпомагане и производители на ягоди или малини, оранжерийно производство за площите за които не са получили подпомагане по подмярката през предходния прием . Всички кандидати следва да имат регистрация по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Общият бюджет по тази мярка се равнява на малко над 2,8 млн. лева. Приемът ще продължи до 17 март.

Между 8 и 15 март земеделските производители могат да кандидатстват за компенсации и по още една извънредна мярка 22.2, по което малки и средни предприятия могат да получат еднократно подпомагане цел преодоляване на последиците от войната в Украйна, подсигуряване на продоволствената сигурност и преодоляване на дисбаланса на пазарите. Бюджетът по нея е 3,5 млн. евро, като един кандидат- МСП може да получи до 100 хил. лева.