петък, септември 25, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Rabobank прогнозира 15-20% ръст в оранжерийното производство в следващите години

До 5 години се очаква навлизането на още повече иновации в този сегмент

991Четения

Делът на оранжерийното производство в глобален мащаб в следващите години се очаква да се увеличи с между 15-20%, смята Синди ванРайвик експерт на холандската финансова институция Rabobank, която запозна присъстващите днес на форума Intelifresh 2020 с последните тенденции на световните пазари на оранжерийна продукция. Причина за това според нея се не само климатичните промени, които карат все повече производители да търсят по- сигурна защита за продукцията си, но и нагласите на пазара, на който потребителите все повече се насочват към висококачествени плодове и зеленчуци. В момента според нея се наблюдава ръст в оранжерийното производство на плодове и зеленчуци в региони като САЩ, страните от бившия Съветски съюз и Източна Азия. В глобален мащаб площите с оранжерии възлизат на около 600 хектара, като делът на оранжериите тип вертикални ферми все още е доста малък- само около 20 хектара.

„Има много причини за това, да се наблюдава все по-голямо увеличение в броя на оранжериите, и една от тях е свързана и с безопасността на храните“, смята експертката. Друга причина е навлизането на все повече иновации в този тип производство, като макар и скъпа инвестиция, все повече фермери се насочват към влагането на капитали в изграждането на LED системи. „Имаме вече и роботи за бране на домати и рязане на чушки,но ще са ни необходими още между 3 и 5 години за да навлязат масово подобни иновации“, смята ван Райвик.

Именно проектите свързани с въвеждане на иновативни методи,автоматизация на производството, изграждането н LED системи и такива за осигуряването на алтернативни енергоизточници за отопление на оранжериите например чрез сондажи за геотермални води са сред най-интересните за инвеститорите по думите и.