понеделник, април 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg

Тагове

Зърнопроизводство

ИОСЕЛЕНА: Биологичното движение има ясна и недвусмислена позиция за това, че биоземеделието трябва да остане свободно от ГМО

Биопроизводителите настояват да им се запази свободата на избор да останат свободни от ГМО

 

„Биологичното движение има ясна и последователна позиция по темата ГМО от неговото официално създаване през 1972 г. Последната резолюция на IFOAM Organics Europe беше изработена с нашето участие и приета през м. юни 2023 г., затова и нашата позиция е същата:Европейското движение за биологично земеделие потвърждава отново позицията си, че процесът на биологично производство трябва да остане свободен от генетично модифицирани организми (ГМО) в бъдеще, включително ГМО, получени чрез нови генни техники (НГТ).“

Това се казва в позиция на фондация „БИОСЕЛЕНА“, изпратена до министъра на земеделието Кирил Вътев във връзка с проекторегламента относно растения, получени чрез някои нови геномни техники и храни и фуражи, произведени от тях и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/625.

Биологичните животновъди, фермери, преработватели, сертифициращи организации, търговци и търговци на дребно настояват да се запази свободата им на избор да останат свободни от ГМО. За тази цел принципът на етикетиране и проследяване, заложен в действащото законодателство, който позволява идентифицирането на ГМО по цялата верига на доставки, трябва да се запази и да се прилага за всички НГТ.

Според становището на организацията гнното инженерство се използва за узаконяване на патенти за семена и животни. Освобождаването на генетичен материал защитен с патент, от проследяване би изложило всички оператори във веригата за доставка на храни на значителна правна несигурност по отношение на това какво могат или не могат да правят с растенията и животните, с които работят, поради опасения за нарушаване на патенти. Увеличаващият се брой патенти за специфични признаци и генетичен материал е заплаха за иновативния европейски модел на селекция, който разчита на по-леки форми на права на интелектуална собственост, позволяващи разпространението на генетичен материал. Това би довело до вредна концентрация и корпоративен контрол в сектора на семепроизводството, свързани с бизнес модели от химическата промишленост.

Още
Говедовъдите получиха по 94
Агро Новини

С 1/3 може да се редуцира производството на вредни емисии в земеделието, ако се повиши консумацията на храни алтернативни на месото

Освободените от животни пасища ще могат да се използват за по-устойчиво производство на храни с растителен произход

Земеделието може да редуцира годишното производство на вредни емисии до 2050 година с 31% ако се намерят различни алтернативи на месото, информира landschaftleben.at, позовавайки се на ново изследване публикувано в авторитетното списание Nature. При това не става дума за алтернативи като растителен аналог на шницелите, а за замяна на до 50% от потреблението на месни продукти с растителни продукти които по вкусови качества и съдържание може да наподобяват на месото.

Според авторите на изследването по-голямото потребление на подобни храни може да намали нанасяните вреди на различните еко системи и унищожаване на тропическите гори и респективно да се намали производството на вредни емисии в това число на метан. Отчита се че редукция на производството на вредни емисии ще има положителен ефект и върху глобалното изхранване и опазване на биоразнообразието. Ако върху освободените от отглеждане на животни площи пък се засадят нови гори, това би допринесло за повишаване на производството на повече растителни храни като алтернатива на животинските.

Върху изследването са работили учени от реномирания nternationale Institut für Angewandte Systemanalyse (IIASA) базиран в Лаксембург както и американският производител на храни Food.

Още
НОВИНИ

Стоилко Апостолов: Промените които ще искаме в стратегическия план не са много, но за нас са съществени

„Ние вече сме заявили какви промени искаме в стратегическия план. Те не са много, но за нас биопроизводителите са съществени. Например по стратегическия план от нас се иска добив от биологичното производство, а в наредбата е записано, че от нас се иска добив от всеки парцел. В сертификата на всеки биопроизводител обаче те фигурират по култури. Другото което искаме да се промени е свързано с продажбите, защото от нас се иска доказване на реализация на продукция“, сподели пред представители на медиите д-р Стоилко Апостолов, председател на „Биоселена“ и съветник на земеделския министър по въпросите на биоземеделието.

Според него изискването за доказване на продажби е резултат от негативната политика спрямо сектора от последните години, според която биопроизводителите са приравнявани с измамници, и се иска повече биопродукти в магазините. По думите му това не би могло да се случи ако няма пазари. „Ще посоча само един частен пример на биопроизводителка със спелта, която я чухте да казва, че има произведена спелта от миналата година и няма как да докаже реализация. Няма пазар, не може да я продаде и да докаже реализация. Реализация може да се иска в мерките за обвързана подкрепа, но не и по агроекологичните мерки, които са за за подпомагане на биопроизводството“, добави още той.

Що се отнася до технологичните карти при конвенционалното и при биологичното производство според него разликите са незначителни и са свързани с провеждането на различни по вид операции на полето. Апостолов посочи за пример, че ако при конвенционалното производство се предвиждат пръскания с пестициди, при биологичното те са заменени от минаване с култиватор. „В момента на страницата на МЗХ е качено изчислението на различните ставки по култури, което е вид технологична карта. И там е записано например „Разходи за семе“ , „Разходи за оране и култивиране“ и други. За мен там е най-тънката работа в един стратегически план, защото според ставката ще се види за какво ще кандидатстват хората и комбинацията от мерки“, заяви още Апостолов.

Според него биопроизводството не може да се комбинира почти с нищо, но при еко схемите например може да се направи комбинация от две или три, и да се получи дори по-висока ставка отколкото в биопроизводството, въпреки че приносът към екологията не е един и същ. Например човек може да отглежда рози по конвенционален начин и да комбинира с еко мерки като затревяване и други, и да получи по-висока ставка. Подобна комбинация обаче е забранена ако човек ги отглежда по биологичен начин.

Още
НОВИНИ

В открито писмо биопроизводителите изразяват недоволство срещу отказани плащания по мярка 11

В открито писмо биопроизводителите изразяват недоволството си във връзка с отказани плащания по мярка 11 от старата селска програма. „ Преди дни беше извършено плащането по Мярка 11 „Биологично земеделие“ на българските биологични земеделски стопани. За пореден път голяма част от тях останаха неприятно изненадани, поради намаляване или пълен отказ от оторизация на заявените субсидии, както и поради изцяло прекратени ангажименти по мярката, анонсират се и неблагоприятни правни последици, свързани с възстановяване на получените до момента средства“, пишат те. Според тях става дума за вменяване на неизпълнение на изисквания резултат на национални свръхрегулации.

Те задават на чиновниците въпроси като: С какво България като държава членка е по-различна от другите държави членки на Европейския съюз и какъв е този свръхстандарт, който се прилага по отношение на българския биоземеделец?

Те припомнят, че множество биофермери са санкционирани заради сгрешен код, заради незаявяването на цялото БЗС по мярка 11 /въпреки че цялото БЗС е биосертифицирано/, но най-вече, заради изискването да се покаже добив от ВСЕКИ парцел, заявен за подпомагане. „В последните години сме свидетели на стотици прекратени ангажименти, като най-вероятно върнатите от биоземеделците средства, България ще върне обратно в Европейския съюз. Кандидатсването по мярката „Биологично земеделие“ се превърна в хазарт – никога не можеш да предполагаш какъв проблем ще възникне и дали можеш да разчиташ на тези средства. Няма никаква предвидимост. Правилата се променят по време на текущата кампания. А защитата срещу евентуален отказ от оторизация или намаляване на оторизация, пред административния орган се превърна за нас в кауза пердута“, пишат още те.

До

Министъра на земеделието, храните и горите г-жа Десислава Танева по електронен път на е-шаП : ш1п181ег@Ш2Ь.§оуегпшеп1.Ь§

До

Заместник – министъра на земеделието, храните и горите г-жа Вергиния Кръстева по електронен път на е-шаП :

УКга81еуа@Ш2Ь.§оуегпшеп1.Ь§

Адрес за кореспонденция :

Национална Био Асоциация,по електронен път на е-шаП: пЬюа88ос@§таП.сот

Соп!ас! :

ШИопа1 Огдатс АззоааНоп е-таИ: пЬюа88ос@§таП.сот

Относно: Изпратени материали по Третото заседание на ТРГ за СПРЗСР,

Интервенция: Биологично земеделие, чл.65 от Регламент за стратегически планове.

Уважаема г-жо Танева,

Уважаема г-жо Кръстева,

Ние, в качеството си на браншова организация в сектор „Плодове и зеленчуци“ и „Биоземеделие“, регистрирана по ЗЮЛНЦ – в публична полза, с настоящето писмо бихме искали да изразим отношение по така направеното предложение на МЗХГ, касаещо направление : Биоземеделие през новия програмен период.

Предвид гореизложеново, Ви изпращаме и нашето

С Т А Н О В И Щ Е :

1.

Предложение на МЗХГ :

Ангажиментите са за период от пет години, като съществува вариант за ежегодно удължаване на срока с две допълнителни години. Площта за извършване на дейности по направление „Биологично растениевъдство“ може да бъде намалена с не повече от 10 %, като всяка година поне 90 % от площта по направлението се припокрива географски с площта, за която има поет ангажимент.“

Предложение на НБА :

Ангажиментите са за период от пет години, като съществува вариант за ежегодно удължаване на срока с две допълнителни години. Площта за извършване на дейности по направление „Биологично растениевъдство“ може да бъде намалена с не повече от 25 %, като всяка година поне 75 % от площта по направлението се припокрива географски с площта, за която има поет ангажимент.“ Допълнително предлагаме, всеки един бенефициент, да може да предизвика проверка пред ДФЗ-РА, като се измерят земеделските му площи на място от служители на Технически инспекторат.

Мотиви:

През годините сме били свидетели на чисто административни провали на системата ИСАК, касаещи :

 • географско изместване на ортофото картата на земеделските парцели след заснемане на земеделските масиви;

 • географско изместване на КВС системата, спрямо ортофотокартата в системата ИСАК;

 • несъответствие на т.н. „СЛОЙ НОВИ БИО ПЛОЩИ 2020“ с действителното разположение на масивите, както са били очертавани през годините.

2.

Предложение на МЗХГ :

Подпомагането по тази интервенция се предоставя под формата на годишни плащания на хектар земеделска земя в направленията „Биологично растениевъдство“ и „Биологично животновъдство“. Размерът на хектарите в направлението „Биологично животновъдство“ се определя при съотношение 0,5 ЖЕ/ 1 ха. Размерът на ЖЕ се формира въз основа на възрастта на отглежданите животни (към крайната дата на кампания). Финансовата помощ по направление „Биологично пчеларство“ се формира въз основа на броя на отглежданите пчелните семейства.,,

Предложение на НБА :

Подпомагането по тази интервенция се предоставя под формата на годишни плащания на хектар земеделска земя в направленията „Биологично растениевъдство“ и „Биологично животновъдство“. Размерът на хектарите в направлението „Биологично животновъдство“ се определя при съотношение 0.5 ЖЕ/ до 1 ха. Размерът на ЖЕ се формира въз основа на възрастта на отглежданите животни (към крайната дата на кампания). Финансовата помощ по направление „Биологично пчеларство“ се формира въз основа на броя на отглежданите пчелните семейства.

Мотиви:

Приемаме така направеното предложение на МЗХГ, като допълнително предлагаме площтта, която се подпомага за 0.5 ЖЕ, да бъде изписана „до 1 ха“, а не 1 ха.

Нашето предложение е продиктувано от практиката до момента, в която не малък брой дребни земеделски стопани, нямат възможност да получат подпомагане поради недостиг/ ограничения поземлен фонд за пасища и мери:

Пример: Бенефициент с общ размер от 1,5 ЖЕ – следва да кандидатства и да получи подпомагане за 30 дка, но ако бенефициента реално има сключени договори за 29.5 дка, и е кандидатствал с тях, то той няма да може да бъде подпомогнат.

3.

Предложение на МЗХГ :

До края на прилагане на дейността поне веднъж да получат сертификат за съответствие на произведената от него растителна или животинска продукция с правилата на биологичното производство и да докажат реализация на биологични продукти от дейностите подпомагани по интервенцията от стопанството, с което е поет многогодишен ангажимент.“

Предложение на НБА :

До края на прилагане на дейността поне веднъж да получат сертификат за съответствие на произведената от него растителна или животинска продукция с правилата на биологичното производство и да докажат минимум 5 % реализация на биологични продукти от дейностите подпомагани по интервенцията от стопанството за съответната година, с което е поет многогодишен ангажимент. Правилото за минимум 5 % реализация на биологични продукти от дейносттите по интервенция от стопанството не се прилага, когато :

 • е налице пълно и/или частично пропадане на реколтата;

 • при трайни насаждения – които не са навлезли в период на пълно плододаване“

Мотиви:

Като надграждане от страна на целите по направление Биоземеделие от ПРСР, смятаме, че е редно всеки земеделски стопанин, да поеме ангажимент, поне 5 процента от произведената от него продукция, че ще съумее да я продаде като биологична.

По – голям процент от 5%, според нас е неразумен, тъй като при пазарния принцип на икономика, не може да се гарантира продажбата на произведената био продукция на земеделските стопани, като биологична.

От друга страна това изискване не може да се приложи при пълно или частично пропадане на реколтата. При пълно пропадане на реколтата, реално добив на продукция не е налице, докато при частично пропадане на реколта има възможност качеството на продукта да не отговаря на пазарното търсене. Например при природно климатично събитие „градушка“ – 60%, то увреждането на плодовете на останалите 40 % плодове, може практически да доведе до непродаваемост на реколтата.

От това изискване следва да отпаднат и трайни насаждения, които не са навлезли в период на пълно плододаване, съобразно техните сортови характеристики.

4.

Предложение на МЗХГ :

До края на втората година от многогодишния ангажимент кандидатът трябва да премине агроекологично или биологично обучение. Кандидати, получили сертификат за биологични продукти към датата на кандидатстване или за такива изпълнили многогодишен ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 не е необходимо да преминават обучение.

Предложение на НБА :

До края на втората година от многогодишния ангажимент кандидатът трябва да премине агроекологично или биологично обучение. Кандидати, получили сертификат за биологични продукти към датата на кандидатстване или за такива изпълнили многогодишен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР (2007-2013) и мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 не е необходимо да преминават обучение.

Мотиви:

Предлагаме както беше прието и по мярка 11 „Биоземеделие“, да отпадне изискването да преминават обучение и бенефициентите успешно приключили мярка 214 „Агроекологични плащания“. Това са идентични мерки, провежда се идентично обучение по агроекологично направление, двете мерки имат едни и същи цели по ПРСР. Нещо повече мярка 214 „Агроекологични плащания“ е по-всеобхватна от мярка 11 „Биологично земеделие“.

5

Предложение на МЗХГ :

За дейностите от направление „Биологично растениевъдство“, с изключение на групата на постоянно затревените площи, финансовото подпомагането се определя въз основа на дегресивни ставки на база заявения размер на площи от съответната група култури в стопанството. Изчисленията се извършват на база средния размер на нивата на плащане към декларирани площи, определени както следва:

Биологично растениевъдство по отделни групи (за преход или биологични):

Размер на площите

Ставка

до 50 ха

100%

от 50.01 ха. до 65 ха.

50%

над 65.01 ха

10%

Предложение на НБА :

За дейностите от направление „Биологично растениевъдство“, финансовото подпомагането се определя въз основа на дегресивни ставки на база заявения размер на площи от съответната група култури в стопанството. Изчисленията се извършват на база средния размер на нивата на плащане към декларирани площи, определени както следва:

Не приемаме предложение на МЗХГ, площите от групата на постоянно затревените площи, да отпаднат от тази скала на подпомагане. Тези площи също трябва да се подпомагат по скалата описана в таблицата по-горе.

Биологично растениевъдство по отделни групи (за преход или биологични):

Размер на площите по всички направления

Ставка

до 50 ха

100%

от 50.01 ха. до 65 ха.

50%

над 65.01 ха – 100 ха

10%

над 100.01 ха

без подпомагане

Мотиви:

Като цяло приемаме, така направеното предложение от страна на МЗХГ. Задължително следва да е налице приемственост между двата програмни периода в условията на подпомагане по направление Биологично земеделие.

Ноторно известно е че биологичното земеделие е предназначено за малки и средни ферми, които могат да осигурят и адекватно отглеждане на био културите. Биологичното

земеделие не се прилага върху големи по обем площи. Ако е налице отглеждането на значителен по обем площи в едно стопанство заявени по био мерките на ПРСР, това е явен знак, че се цели източване на субсидии, а не производство на био продукт. Предвид гореизложеното именно с цел превенция и защита на европейския и националния финансов ресурс предназначен за биоземеделие, ние предлагаме и следната схема на подпомагане, като стопанствата с био направление за площите над 100.01 ха – да могат да прилагат биологичния метод на производство, но да не се получава подпомагане.

Размер на площите по всички направления

Ставка

до 50 ха

100%

от 50.01 ха. до 65 ха.

50%

над 65.01 ха – 100 ха

10%

над 100.01 ха

без подпомагане

Допълнителни мотиви :

 • При по големите стопанства са налице ефект на икономия от мащаба. По този начин те получават допълнителен ефект от по мащабното производство, което прилагат и не е налице необходимост на свръх подпомагане;

 • Стопанствата, прилагащи биологичният начин на производство с площи над 100.01 ха – освен че е налице икономия от мащаба, то те са изключително пазарно ориентирани с утвърдена пазарна ниша. Тъй като никой производител не би засял/засадил огромни по обем площи земеделски земи за биоземеделие, без да е налице – реализиране на произведената продукция. От тук следва, че едно такова стопаството е нарастнало постепенно през годините, утвърдило се е на пазара, има значителен пазарен дял, налице е икономия от мащаба и не е налице необходимост от прахосване на финансов ресурс за неговото свръх подпомагане;

 • Ако от друга страна е налице стопанство с площи над 100.01 ха, но не е налице реализация на биологична продукция, предприятието не е пазарно ориентирано и не е налице пазарна ниша, стопанството не е познато на пазара – на която то реализира продукцията си – то това е т.н. бенефициент „чертожник“. Всичките действя на този бенефициент са насочени към усвояване на площи, не с цел производство и прилагане на правилата за биологично земеделие, а с цел източване на евросредства. През годините многократно бяхме свидетели на това. В този ред на мисли може да припомним журналистическо разследване на г-жа Валя Ахчиева, от 29.9.2020г. – за фиктивно отглеждане на големи площи с био соя;

ЬЦр5://^^^.уои!иЬе.сот/^а1сЬ?у=ОгВ5 дТКдЮ – линк към разследването;

 • Именно за да се спре източването на евро средства по мярка биоземеделие, ние предлагаме да се продължи с утвърдената схема на подпомаганепо мярка 11 „Биоземеделие“, като допълнително под рестрикциите попаднат и постонно затревени площи и заявени площи над 100.01 ха. ;

 • Както по аналогия се прие за правилно, при младите земеделски стопани че е налице допълнителен ефект от налагането на таван за подпомагане от 30ха., поради ограничения бюджет, който по този начин да се разпредели върху по- голям брой бенефициенти .То нека така по аналогия, да се приеме, че ограничения бюджет по агроекологичните мерки, ще се разпредели върху по голям брой – РЕАЛНИ биопроизводители.

Извън гореизложеното, бихме искали да Ви информираме, че сме запознати с предложението на Българска асоциация биопродукти и фондация „Биоселена“ за драстично повишение на тавана на подпомаганите площи на които да няма редуциране. Ние категорично не подкрепяме подобен род целенасочено прахосване на финансов ресурс на европейския данъкоплатец, тъй като това не отговаря на принципите за ефективност и ефикастност при изразходването на публичния бюджет.

Обръщаме Ви внимание, че след направена справка в публичните регистри към Агенция по вписванията, се установява, че и двете организации са регистрирани в частна полза. От тук следва обоснования извод, че и двете организации защитават частни интереси на техни членове или подръжници, а не на обществото като цяло. Предвид това, изцяло следва да се пренебрегне предложението на БАБ и Биоселена за подпомагане на площи без таван или то да е със символични намаления. Двете организации представят идентични становища, като изтъкват аргумент, че с цел постигане на 25% био площи, то ние следва да не налагаме тавани по агроекологичните мерки. За нас подобен род аргумент е голословен и необоснован мотив в полза на големи частни и корпоративни земеделски стопанства. Напълно е ясно, че ограниченият финансов ресурс, следва да се разпредели по справедливо върху по-голям брой бенефициенти, а не между единици олихаргични земеделски стопани. Ние сме склонни да приемем и по-големи ставки за дребни и средни стопанства, но категорично не можем да приемем да отворим вратите за „източване“ на агроекологичните мерки.

Допълнителен мотив за нашето становище е, че сме свидетели на недостиг на финансов ресурс на тези мерки през годините, дори наличието на т.н. нулеви години на прием.

Не на последно място, един от най-важните аргументи е, че всички Регламенти на европейските институции са за подкрепа на микро, малки и средни земеделски производители, а не на големи, камоли олигархични земеделски структури. В европейския модел е обичайна практика – земеделското стопанство на един земеделски производител да е до 30 ха. Считаме, че всички правила, които ще въведем в стратегическия план, трябва да се съобразим с тази цифра 30 ха. Няма никаква логика по СЕПП – преразпределителното плащане и при МЗС /младите земеделски стопанства/ тавана на плащане да бъде 30 ха., а в агроекологичните мерки десетки пъти повече. Крайно време е с този програмен период, да се промени съотношението 10% от зем. производители да получават 90% от общите субсидии.

6.

Предложение на МЗХГ :

Площите, животните и пчелните семейства, преминали периодите на преход, и за които земеделският стопанин е получил сертификати за биологична продукция в периода 2014-2020 г., както и тези площи, включени в „Биологични слой“ в неговото стопанство през 2019 и 2020 г., не могат да бъдат подпомагани за дейности за преход към биологично производство.“

Предложение на НБА :

Изцяло не приемаме така направеното предложение на МЗХГ.

Мотиви:

Основните ни мотиви за това неприемаме на направеното предложение изцяло произтичат от проблеми, с които са се сблъсквали земеделските стопани, както и от практиката.

Има редица причини даден парцел да бъде върнат в период на преход:

 1. Биопарцела е засегнат от действията на трети лица, които не са спазили отстояние при провеждане на растително – защитни мероприятия – При тази ситуация, освен, че земеделския стопанин, не може да продаде продукцията си като биологична, то при връщане на парцела му в преход, не поради негова вина, то той няма право да получи и подпомагане в продължение на 2 или 3 години, докато той не премине периода на преход отново. Това от своя страна обрича едно стопанство на фалит;

 2. Върху биопарцела след приключване на агроекологичния ангажимент, не се прилагат правилата на биологично производство. – В този случай парцела, ако същия или друг бенефициент отново преценят да прилагат правилата на биологичното производство, то тя няма да получат подпомагане за периода на преход, тъй като са включени в т.н биологичен слой.

Гореизложеното по същество представлява дискриминация на различните бенефициентите. Тъй като ако един бенефициент е прилагал правилата на биологичното производство върху един парцел и е получавал субсидия за периода на преход,то след което е приключил ангажимента си по мярката и е прекъснал процеса на сертификация, то след време друг бенефициент, не би могъл да получи същата субсидия ако прилага същите правила за същия парцел.

Още
НОВИНИ

Брюксел предлага новият регламент за биопроизводство да влезе в сила от началото на 2022 г.

Европейската комисия предлага да се отложи с една година влизането в сила на новия регламент за биопроизводството за 1 януари 2022 година, информира AGPress.eu..

Брюксел подготвя нови инициативи за биоземеделието като стартира обществено обсъждане относно бъдещия план на биопроизводството. “Този сектор ще играе важна роля за постигането на амбициите за европейска зелена сделка и за постигане на целите, заложени в стратегиите „От фермата до масата“ и за биологичното разнообразие. За ЕК е приоритет да гарантира, че секторът на биологичното земеделие разполага с подходящите инструменти, както и добре функционираща и съгласувана правна рамка, която е от ключово значение за постигане на целта 25% от земеделските земи, да бъдат предназначени за биологично земеделие. Въпреки че новият биологичен регламент предоставя солидна основа, вторичното законодателство, което все още предстои да бъде прието, трябва да бъде еднакво устойчиво”, се казва в съобщението.

Според комисаря по земеделие ЯнушВойчеховски се очаква биоземеделието да играе ключова роля в прехода към по-устойчива хранителна система и по-добра защита на биоразнообразието. Ето защо ЕК ще подкрепи биологичния сектор за постигане на поставената цел- до 2030 година 25% от площите да са за биоземеделие чрез приемане на съответната правна рамка.

Започналата публична консултация има за цел да събере обратна информация за проекта на план от граждани, национални органи и съответните заинтересовани страни. Въпросникът ще бъде онлайн за период от 12 седмици, до 27 ноември.

Въпросникът може да бъде попълнен тук

За 2021 г. Комисията планира да отпусне специфичен бюджет от 40 милиона евро за биологично земеделие съгласно политиката за насърчаване. Този бюджет ще съфинансира промоционални действия и информационни кампании за биологичния сектор на ЕС, повишаване на осведомеността относно неговите качества и ]e e насочен към стимулиране на търсенето.

Още
НОВИНИ

Ян Плаге: Готови сме да изпълним ангажиментите, които сме поели на европейско ниво по отношение на биоземеделието

Днес стартира Европейският биоконгрес, който ще се проведе до 3 юли в онлайн формат, и се очаква на него да се обсъди, каква роля може и трябва да играе биоземеделието в бъдеще така, че наистина да се възприема като една истинска алтернатива за бъдещите поколения.

Нашият конгрес показва ясни сигнали, че сме готови да изпълним ангажиментите, които сме поели. Климатичните промени настъпват много по-бързо, и ние с ме готови да предприемем мерки за да преодолеем трудностите пред които ни изправят те“, каза председателят на Международната организация на биопроизводителите IFOAMEU германецът Ян Плаге. Според него Европа трябва да предложи отговори на всички въпроси свързани с предизвикателствата пред земеделието. Той припомни че още преди пет години в дискусиите сред европейските биопроизводители е станало ясно, че биопроизводството не е някаква ниша а своеобразно движение в земеделието. „Тук сме се събрали за да променим нашата представа за развитието на земеделието през следващите години и да видим, как Европа може да постигне заложената цел от 25% за биопроизводството. През годините до момента биоземеделието според него придоби изключителни размери, развиха се образователни програми и научни изследвания.

В свое видеобръщение германският земеделски министър Юлия Кльокнер каза, че стратегията за биоземеделието ще бъде внимателно проучена.

Според нея тя трябва да допринесе заповече устойчивост в земеделието като освен това трябва да се увеличи подпомагането за биоземеделците. . Кльокнер припомни , че в момента в Германия 9,7% от площите се обработват по биологичен път, а в Европа размерът на площите е 1,25 млн. хектара. Тя потвърди, че Германия ще продължи да работи по европейската стратегия за биоземеделието по време на започващото днес председателство наСъвета на ЕС.

Още
НОВИНИ

Европейски депутати искат отлагане на новите правила за биоземеделието

Мотивирайки се с пандемията от коронавируса европейски депутати, членове на парламентарната комисия по земеделие поискаха с писмо до ЕК да се отложи с една година влизането в сила на новите правила касаещи биоземеделието, съобщава topagrar.com. По предварителен план те трябваше да влязат в сила от 1 януари 2021 година. Според тях все още има детайли в новия регламент, които се нуждаят от допълнително изясняване на ниво ЕС.

Както е известно новите правила за биоземеделието бяха приети през 2018 година след дълги преговори между ЕП, Съвета на страните членки на ЕС и Европейската комисия. „От изясняване например се нуждаят правилата отнасящи се до използването на почистващи и дезинфекциращи средства от биофермерите, както и как да се борави с такива препарати, съдържащи неразрешени субстанции“, се казва в писмото на европейските депутати.

Това от което се нуждаят биопроизводителите са ясни и практични разпоредби, които да допринасят за тяхната надежност и сигурност. По-добре да поработим по-дълго за да създадем един добър текст, отколкото в сила да влезе един неузрял закон“, мотивираха се още те.

Още
НОВИНИ

„Мерцедес“ навлиза в биопроизводството на оранжерийни зеленчуци

Отскоро в бразилското поделение на автомобилния гигант „Мерцедес“ стартираха Urban Farming проект за оранжерийно биопроизводство на зеленчуци, съобщава freshplaza.de. Първите зеленчуци вече се отглеждат в оранжерия, в близост до халетата на завода, и ще се използват за храна на работещите. Те ще могат да си поръчват и седмични кошници с прасни зеленчуци за дома. В зависимост от реколтата, част от продукцията ще се дарява на  различни социални институции.

Проектът се реализира  в партньорство с местния стартъп Be Green, който от 2011 година насам се занимава с производството на устойчива земеделска продукция. Към момента в оранжерията са засети различни видове зелени салати и билки като цветно зеле, бейби салата, спанак, рукола, магданоз, кориандър и др ..

Още
НОВИНИ

В очакване на зелената архитектура, браншът представи някои успешни практики за щадене на ресурсите

Бъдещата зелена архитектура на европейското пък още повече на българското земеделие  още дълго сигурно ще тъне в мъгла, но по време на представянето на втория  слот анализ в пловдив, различни браншови организации вече предложиха потенциални добри практики, които могат да влязат в екологичната рамка на една бъдеща програма за справяне с предизвикателствата пред климата, щаденето на почвени и водни  ресурси и опазването на природата. Божидар Петков от малинопроизводителите направи предложение на подпомагане да подлежат овощари, които затревяват междуредията с азотфиксиращи култури. „Това са практики, които сме прилагали и досега и ще продължим да прилагаме”, каза той.

Новост, която са въвели от малинопроизводителите от две години е използването на практика за машинно обработване  на полетата с насаждения с цел справяне с недостига на работна ръка,. Тя е широко разпространена в страни като Австрия, Гърция и Франция. От бранша искат запазване  на досегашните  мерки, като някои от подмерките в мярка 10 трябва да се променят.

От страна на зърнопроизводителите пък разказаха как някои стопанства предлагат екологосъобразна технология при отглеждането на полски култури при която се прилага минимална почвена обработка. Както е известно  прилагането на конвенционално обработване на почвата с дълбока оран води до нарушаване  на почвената структура и разрушава капилярите, което води до липсата на вода. Заедно с това и понижаването на икономическите резултати кара все повече зърнопроизводители да търсят нови начини и щадящи методи на консервационно земеделие.

„Тези консервационни технологии не са нещо ново, и силата им е призната в страни като САЩ и Аржентина. Зад Океана например над 80%  от земите се обработват чрез такива технологии. За разлика от предходния период  все повече производители говорят за тези консервационни методи”, каза по време на дискусията и Ангел Вукодинов. Популярността им според него нараства  не само защото са щадящи  почвените ресурси но и защото са ориентирани към агроекологията. Друга причина за обръщането на все повече хора към подобен вид на минимална почвена обработка според него е, стремежът да се направи по-ефективно производството в условията на растящи разходи и почти непроменени цени на зърното за последните три-четири десетилетия.

„В последно време благодарение на новите  технологии, успяхме  да оптимизираме производството а и с това и доходите, но в един момент това свършва, и трябва да търсим нови посоки”, добави той. Ето защо подобни консервационни практики независимо как ще бъдат наричани и  ще спомогнат хем за оптимизиране на работата, хем за увеличаване на почвения хоризонт. Според Вукодинов когато се говори за сеитбооборот, вече трябва да се има предвид използването на микс от между 7 и 10  видове покривни култури, включително бобови и житни.

Мариана Милтенова от браншовата организация на градинарите обърна внимание върху напояването на плодовете и зеленчуците и предимствата на практики като капковото напояване. „Решението на проблема с големия разход на вода е в прилагането на технологии за управление на напояването  с оглед на щадене на ресурсите. Считаме, че най-подходящият от всички познати методи с най –малък разход на ресурси поне за нашя сектор е капковото напояване”, каза Милтенова. При него например разходите на вода се намалява с до 40-60%, като освен това се предотвратява ерозията на почвите, увеличаване на производството до 60% при различните култури и намаляване на разходите за растителна защита. Универсалността на системите за капково напояване според нея ги правят приложими за всички производства.

По време на дискусията в Аграрния университет беше поставен акцент и върху някои практики за намаляване съдържанието на азот както в стопанствата така и извънтях чрез използване на системи за филтриране  както на входящи, така и на изходящия въздух, приложими основно в свинепроизводството и птицепроизводството, и по-малко за стопанствата за едри и дребни преживни животни поради тяхната специфика на изграждане.  Беше обърнато внимание и върху една пренебрегвана практика за  естествено наторяване на обработваемите площи с животинска тор, което води до обогатяване на почвата с организми.

Стоилко Апостолов подчерта, че биоземеделието е най-добрият пример за прилагане на добри практики щадящи ресурсите, като още сега по думите му, различни европейски страни обсъждат  прехвърлянето на едно от плащанията за биологично земеделие към екосхемите към директните плащания по първи стълб. Друга практика е използването на специална брана за машинно отстраняване на плевелите, което позволява отстраняване на плевелите във фаза на братене на растенията, повишаване на влагата в почвата и намаляване употребата на пестициди. В момента според него тази технология е дотолкова развита, че има брани с ширина до 15 метра. „Използването на тази технология особено в местности с водоизточници ще допринесе за намаляване на замърсяването на водите, защото ако измерваме  съдържанието на нитрати и фосфати, не е ясно например какво е замърсяването с пестицидивъв водите и почвите”, каза Апостолов.

 

 

Още
МЗХГ готви промени за защита интересите на собствениците на земеделски земи
МЗХ

Малко над 3 хил. оператора са се регистрирали в регистъра на биологичното земеделие

Към момента 3 134  оператора са се регистрирали в регистъра на биологичното земеделие, съобщават от агроведомството. Това представлява 50% от общия им брой. Оттам напомнят на  контролиращите лица, че създаването на профил включва въвеждане на идентификация на оператора, информация за дейностите и обектите под контрол, сключени договори и анекси и др.  Невъвеждането на пълна информация за профила ще възпрепятства активиране на операторите в системата.

Още
НОВИНИ

Агроведомството готви предложение за нотификация, която да позволи отпускане на средства по мярка 11

Тъй като има остатъчен бюджет по други мерки, от агроведомството имат намерение да пуснат нотификация пред Брюксел есента, като част от парите да бъдат прехвърлени по мярката за биоземеделие. Това заяви пред депутати земеделският министър Десислава Танева. Тя направи уговорката, че до тогава трябва да се работи усилено по приетия екшън план за актуализиране нормативната уредба касаеща контрола на сектора и за създаване на регистър на биопроизводителите, който е в тестов вариант. Освен това се очаква нов одит на Европейската сметна палата. Танева призна, че наистина липсва достатъчно административен капацитет в министерството на земеделиетощо се отнася до биоземеделието.

Още
НОВИНИ

Влязоха в сила промени в три наредби, касаещи фермерите

В „Държавен вестник” днес бяха обнародвани три наредби касаещи земеделските производители  поели агроекологични ангажименти или чиито стопанства се намират в райони с природни ограничения, определящи размера на субсидиите по съответните мерки от ПРСР за 2019 г.

За площи в в преход към  биологично земеделие заявени за подпомагане до началото на 2018 година субсидията  която може да се получи по мярка 11 ще е 284 евро за хектар, а за такива заявени след 1 януари 2018 година- 282 евро за хектар. За вече сертифицираните стопанства помощтта ще е 166 евро за хектар, за заявените преди 1.01.2018 г. площи и 166 евро/ха за тези, заявени след тази дата.

В наредбата за прилагане на мярката за агроекология също се определят нива на подпомагане спрямо срковете на заявените за това площи- до 1.01.2018 година е определено до  278 евро/ха, а след тази дата- 247 евро/ха за мерки свързани с опазването на Царския орел и Египетския лешояд, и 40 съответно 36 евро/ха за прилагане на противоерозионни мерки.

В наредбата за прилагане на мярката за необлагодетелстваните райони  се определя компенсаторно плащане на хектар допустима площ за райони, засегнати от значителни рприродни ограничения за кампанията през 2019 година от  30 евро на хектар.

Още
НОВИНИ

Площите с биокултури в ЕС с ръст от 25%

През 2017 година площите за биопроизводство в ЕС са достигнали до 12,6 млн. ха , което представлява увеличение от 25% спрямо 2012 година, информира AgPress.eu, позовавайки се на последните данни на европейската статистическа служба. Делът им от общо обработваемите площи за разглеждания период е достигнал до 7%. С най-голям дял от площите за биоземеделие са Австрия (23,4%), Естония (19,6%) и Швеция (19,3%).

В останалите страни от ЕС делът на органичната площ е под 10%, като най-ниските проценти се наблюдават в Малта (0,4%), Ирландия (1,7%), Румъния (1,9%), България (2,7%) и Великобритания ( 2.9%).

Още
НОВИНИ

Биопроизводители: Готви се нова схема за източване на субсидии по ПРСР

В момента се готви нова схема за източване на средства по селската програма, предупреди на пресконференция днес Слави Трифонов, председател на Националната биоасоциация. . Касае се за схема за субсидиране на пасищното отглеждане на биозайци.

„Виждали ли сте как се отглеждат пасищно зайци?! Зайците ги няма, парите се дават”,  каза  реторично Трифонов, като припомни и за други подобни схеми през годините като тази за гъските и за сеитбооборот, по които са източени субсидии от ПРСР.

Поводът  за брифинга бе хроничният недостиг на средствата за биоземеделие и агроекология и липсващите 60 млн. лева по съответните схеми, като това според него се дължи или на неправилно разпределение на бюджетните средства, или на раздаването на пари на определени лобита.

Освен това друг нерешен проблем пред сектора по думите му е проблемът с очертаванията, заради техническото несъответствие на ИСАК към изискванията за очертаване само на земите с право на ползване както е според последните законови промени от 2015 година, когато очертаaанията на доброволните споразумения бяха заменени с такива на правно основание  . Фермерите са принудени сами да правят очертаванията, като от фонд „Земеделие” отказват да идват на терен и да ги правят, a трудностите идват и от софтуернта остарялост на системата, която се  още работи под DOS, и грешките които се получават не се получават по вина на земеделските производители.

Секторът готви протести като се очаква позицията и на другата браншова организация Асоциация „Биопродукти”, като се планира да се осведоми и Брюксел за финансовия недостиг по мерките за биоземеделие и агроекология.

 

Още
Агро Документи

В.Ралчева:Биомошеници подкопават реномето на сектора

„Наличието на производители, които са се регистрирали като биологични само за да получат допълнителни точки по мерки като 4.1,  или са намерили поредната схема за получаване на тавана от средствата по мярка 11 от ПРСР, подкопават  доверието в сектора”, заяви  по време на конференция   посветена на  биоземеделието в рамките на специализираното изложение АГРА 2018  Веселина Ралчева, член на УС на Българска асоциация Биопродукти. Най-големите получатели на субсидии за биоземеделие отглеждат основно зърнени култури, рапица, слънчоглед и кориандър, или стопанисват  пасища и ливади, показват данните от направен от браншовата организация анализ на прилагането на ПРСР в частта и за биоземеделие.

Това според нея създава притеснения сред реалните биопроизводители, тъй като все повече започва да се говори за наличие на „биомошенници”. Според справка в публичните регистри на МЗХГ първите 10 фирми, които са получили  средства за биоземеделие (мярка 11 от ПРСР) са взели  между 200 и 558 хил. лева субсидии. За трима бенефициери на средства за биоземеделие или липсва каквато и да е информация за биопроизводството им, или въобще не фигурират в регистъра на биопроизводителите.

За фирмата получаваща най-голям дял от субсидиите за биоземеделие няма никаква публична информация за нейното производство, както и такава за наличен сертификат за биопроизводство.  Друга фирма производител на пшеница и рапица няма сайт на който да представя дейността си, а трета фирма получаваща 350 хил. лева субсидии липсва в регистъра на биопроизводителите.  Освен това според Веселина  Ралчева има още седем или осем производители, които получават субсидии за биоземеделие, без да са вписани в регистъра, и без да се знае какво е тяхното производство.  Един от малкото примери за прозрачност сред най-големите получатели на субсидии за биоземеделие е на производител на биолешници, за който е посочена информация за неговото  производство.

Биопроизводителите по думите и  са установили, че производството  на биологичен кориандър дори и чрез използване на последните иновативни методи , което е било една от опциите да се вземат средства за машини и комбайни по подмярка 4.1. не се е оказало толкова лесно. Според тях проблемите  пред сектора са свързани основно с небалансираното развитие на отделните подсектори в биоземеделието, като например наблюдаваното увеличение  в производството на някои  трайни култури и зеленчуци  в проценти, а на други  култури в пъти. „Това доведе до голям дисбаланс, защото търговците масово се оплакват, че не могат да намерят например биологично произведени зърнени култури, а в същото време виждаме заявени за биопроизводство огромни хектари”, каза още В. Ралчева. Освен  това сред проблемите пред сектора е приключването на подпомагането на нови биопроизводители по мярка 214, както и непознаването на биопродуктите на пазара, липсата на промоции и реклами. Това води до намаляване на доверието на хората не само в биопродуктите, но и в биопроизводителите   като цяло. Част от тези проблеми според нея са свързани с небалансираното подпомагане на сектора по мерките от ПРСР. „Голяма част от парите отидоха в стопанства, които бяха в преход по мярка 214, и сега по мярка 11 пак са в преход> Това са стопанства, които не произвеждат биопродукция или никаква продукция ”, допълни ралчева.

 

Още