сряда, април 24, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

USDA направи незначителни промени в оценките си за глобалния зърнен баланс

Експертите повишиха прогнозата си за експорта на пшеница от ЕС

През март експертите от американския департамент по земеделие (USDA) промениха незначително оценките си по отношение на основните параметри на зърнения баланс- потребление, производство, началните и крайни запаси, експорт иимпорт на пшеница. Това  съобщава „Зерно Онлайн” . За търговците могат да се окажат важни промените в производството и експорта на аржентинска пшеница- съответно с 0,2 и 0,2  млн. тона, както и повишаването на оценката за експорта на пшеница от ЕС с 1 млн. тона. Освен това експертите са коригирали нагоре оценката си за реколтата в Австралия с 0,3 млн. тона. За сметка на това оценката за американския експорт на пшеница е намален с 1 млн. тона.

Най-съществената промяна в оценката за последния месец е претърпяло глобалното  потребление  на пшеница, което е намалено с 5,14 млн. тона като се очаква спад на потреблението на пшеница в ЕС с 0,5 млн. тона. В резултат на това оценката за глобалните крайни запаси е повишена с 3 млн. тона, като през 2018/19 стопанска година се очаква те да достигнат до второто си в историята най-високо ниво. Експертите са оставили без промяна спрям  февруари оценката си за баланса при руската пшеница.

В света Март 2019

(в млн. тона)

% спрямо Февруари 2019

 

% спрямо оценката за 2017/18
начални запаси 279,61 -0,15 7,2
производство 733,00 -0,24 -3,9
предлагане 1012,61 -0,21 -1,1
внос 176,53 -0,16 -1.5
износ 178,91 -0,13 -1,3
потребление 742,09 -0.69 -0.3
крайни запаси 270,53 1,12 -3,2