събота, юни 25, 2022
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

28 хил. лева са получили „24 часа“ и „Български фермер“ от агроведомството за реклама

По-голяма част от поръчките за публикуване на информационни и рекламни материали са били направени чрез директно възлагане

МЗХГ

Темата за рекламата на агроведомството в печатните и интернет медии винаги е била щекотлива и е предизвиквала въпроси относно начините за възлагане на обществени поръчки и избора на медии за реклама. От справка на земеделското министерство към отговор на депутатски въпрос на министър Иван Иванов става ясно че за периода от 31.21.2021 г до 19.04.2022 г. , най-много средства за реклама се взели изданията „24 часа“ и Български фермер“- 28 хил. лева без ДДС, следвана от „БЛИЦ“ с 14 000 лева. Сред разпознаваемите медии с национален обхват за излъчване на регионални материали с информационна насоченост 1 800 лева са получили „Дарик“, Габрово, „България днес“ и „168 часа“- 4 000 лева, Най-много средства от информационно обслужбване са получили Медиатор 2010 и „Медиа Груп“ ООД съответно 10 200 и 10 000 лева годишно. За изданията на рекламните кампании за българската храна за Коледа и великден, агенция „Стандарт“ е получила 5 000 лева.

Сред регионалните медии средства за реклама са получили медии от Добрич, Варна Хасково и Шумен, като голяма част от поръчките за рекламно и информационно обслужване са с директно възлагане от страна на държавните горски предприятия.

 

Справка за обществени поръчки/сключените договори, отнасящи се за печатни медии и електронни медии за периода 13 декември 2021 г до 19

април 2022 г.

Предмет на договора Стойност на договора без ДДС Изпълнител Правно основание
„Северноцентрално държавно предприятие“, гр. Габрово
1 Информационно обслужване и реклама 5 040,00 Елмазови ООД Директно възлагане
2 Изработка и излъчване в регионален ефир на информационни материали 1 800,00 Дарик Радио АД клон Габрово Директно възлагане
3 Информационно обслужване чрез \у\у\у.поута1а.Ь§ 7 000,00 Тийм Т Консулт ЕООД Директно възлагане
4 Публикации в интернет страница \у\у\у.2аЬгоуопе\У5.Ь§ 3 000,00 Отвес-Консулт ЕООД Директно възлагане

 

 

„Североизточно държавно предприятие“, гр. Шумен
1 Рекламно обслужване в интернет сайт 3 000.00 ШУМЕН СИТИ ООД Директно скл.д-р . по реда на чл. 20. ад. 4. т. 3 от ЗОП
2 Рекламно обслужване в интернет сайт 1 500,00 ПРО НЮЗ ДОБРИЧ ЕООД Директно скл.д-р . по реда на чл. 20, ал. 4. т. 3 от ЗОП
*>

д

Рекламно обслужване 2 000.00 ТРУД МЕДИА ЕООД Директно скл.д-р . по реда на чл. 20. ал. 4. т. 3 от ЗОП
4 Рекламно и медийно обслу жване чрез уебсайт 1 500,00 ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРУДЖА ООД Директно скл.д-р . по реда на чл. 20. ал. 4. т. 3 от ЗОП
5 Медийно обслужване в интернет сайт 2 000,00 ШУМЕН ОНЛАЙН ЕООД Директно скл.д-р . по реда на чл. 20. ат. 4. т. 3 от ЗОП

 

 

„Югозападно държавно предприятие“, гр. Благоевград
1 часа“ и „България днес“, собсветност на изпълнителя, обявления за предстоящи процедури по реда на Закона

––––– О–––––––––––- ––––––––

4000,00 „168 часа“ ЕООД чл. 20, ал. 4. т. 3 от ЗОП

 

 

„Южноцентрално държавно предприятие“, гр. Смолян

] Публикуване в национални, регионални вестници и интернет медии на обяви, съобщения и други текстове. 1 000.00 „Милекс – 08“ ООД чл. 20, ал. 4 от ЗОП
свързани с дейността на ТП ДЛС ..Женда'“

 

 

 

„Югоизточно държавно предприятие“, гр. Сливен
1 Комплексно информационно и рекламно обслужване в инф.сайт ЗПуешпЕо 12 месеца* 150.00лв. „АЙ ДЖИ ЕМ МЕДИЯ“ЕООД директно възлагане по чл.20. ал.4. т.2 от ЗОП
2 Абонаментна доставка на вестници и списания 173,33 „ДОБИ ПРЕС“ ЕООД чл. 20, ал.4. т. 3 ЗОП
Направени плащания за периода:
1 Информационно обслужване 500,00 Наблюдател ЕООД
2 Информационно обслужване 500,00 Студио Ямбол ЕООД
3 Информационно обслужване 10 400,00 Ево медиа груп ООД
4 Информационно обслужване 100,00 Вербал ООД
5 Информационно обслужване 10 000,00 Медиатор 2010 ООД
б Информационно обслужване 1 199,99 Студио Медиа ЕООД
7 Информационно обслужване 562,50 Ай джи ем медиа ЕООД
Сключени договори за периода:
1 Информационно обслужване 200лв.месечно Антемон ЕООД директно възлагане
2 Информационно обслужване 100лв.месечно Вербал ООД директно възлагане
3 Информационно обслужване 150лв.месечно Глобал консулт ТМ ЕООД директно възлагане
4 Информационно обслужване 200лв.месечно Студио Медиа ЕООД директно възлагане
5 Информационно обслужване 10000лв.годишно Медиатор 2010 ООД директно възлагане
6 Информационно обслужване 200лв.месечно Дивидент медиа ООД директно възлагане
7 Информационно обслужване 100лв.месечно Дарик радио АД директно възлагане
9 Информационно обслужване 150лв.месечно Юро медиа груп ООД директно възлагане