събота, юни 25, 2022
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Двама директори на горски предприятия е освободило настоящето ръководство на агроведомството

Новоназначените кадри на ръководни позиции са до провеждане на конкурси

Дирекцията на Природен парк „Рилски манастир” към Изпълнителната агенция по горите получи фотокапани за наблюдение на животинските видовеДирекцията на Природен парк „Рилски манастир” към Изпълнителната агенция по горите получи фотокапани за наблюдение на животинските видове

От встъпването си в длъжност, настоящото ръководство на земеделското министерство е освободило само двама директори на държавни горски предприятия, става ясно от отговор на земеделския министър Иван Иванов на въпрос на депутата от „Продължаваме промяната“ Александър Дунчев. Става дума за директорите на Югоизточното държавно предприятие в Сливен и Южно централно предприятие в Смолян, които са освободени на основание клауза от сключените с тях договори за управление. Освен това са извършени промени и в управителните съвети на горските предприятия.

„С всички назначени в този период членове на управителните съвети, на
държавните предприятия по Закона за горите, в т.ч. двамата директори, са сключени договори за управление, които са със срок до провеждане на конкурс по реда на чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП)“, се казва в отговора на министър Иванов. В него той уточнява още че в закона за публичните предприятия не е предвиден ред,уреждащ последващите действия при предсрочно прекратяване на договор за управление и контрол на управител или на член на колективен орган за управление на публично предприятие. Предвид това се прилага разпоредба в посочения закон, която дава право за избор на лица, които временно да изпълняват функциите на освободените членове на УС и директори на публични предприятия до провеждане на конкурс.

Освен това на 27,04.2022 г. в Министерството на земеделието е получено писмо от заместник- министър председателя по ефективно управление, с искане за съдействие с оглед навременното изпълнение и отчитане на мерките от Плана за действие за изпълнение на последващите ангажименти на Република България след присъединяването на ЕЯМ 11, съставите на органите за управление и контрол на публичните предприятия да бъдат преведени в съответствие с изискванията на Закона за публичните предприятия и ППЗПП, включително и чрез провеждане на конкурсни процедури.