понеделник, юли 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

ДВ обнародва заповедта за публикуване на слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“

УтреУтре

Фермерите подали възражения по слой „Физически блокове” могат да се запознаят с тях през СЕУ

 

От министерството на земеделието и храните съобщиха , че в Дъжавен вестник е обнародвана заповедта на министъра на земеделието от 8.03.2024 г. за публикуване на слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи.

В тази връзка земеделските стопани, подали възражения по образец в периода 05-16 февруари 2024 г., могат да се информират за резултатите от тяхното разглеждане чрез Система за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“.

Окончателния слой „Физически блокове“, ведно с подходящите за косене площи в тях са предоставени на Разплащателната агенция за извършване на задължителните административни проверки на подадените през Кампания 2023 заявления за подпомагане за площи, които не са били обект на проверки на място и за прием на заявления за подпомагане през 2024 година.