понеделник, март 8, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Страната ни се закотви на дъното по обем на биологично обработваеми площи в ЕС

Статистиката отчита отчетлив спад в броя на сертифицираните биооператори

113Четения

Страната ни се закотви на дъното в ЕС по обем на обработваеми площи за биоземеделие, информират от фондация „Биоселена“, позовавайки се на последните данни на Евростат. За една година площите сертифицирани за биоземеделие са намалели с 27% от 160 620 ха през 2016 на 117779 ха през 2019 година. Така без биосертификат вече са  42 841 хектара.  Само за последната отчетена 2019 година намалението спрямо 2018 е с 11‘060 ха (9%).

Причините за подобно негативно развитие са проблемите в сектора, предизвикани от грешни решения, недостатъчно финансиране и лошо управление в периода 2017-2019 г. предизвикали първите в света протести на био производители.

Отличници в ЕС по дял на биосертифицираните площи от общата ИЗП са Австрия с 25,33%; Естония с 22,33% и Швеция с 20,43%. Средно за ЕС28 дела е 7,92%. От големите земеделски държави Италия е с най-много био площи (15,16%). Делът на био площите в България е 2,3% от ИЗП. След нас в таблицата са само три островни държави: Ирландия (1,63%, Малта (0,47%) и Исландия (0,37%).
Броят на сертифицираните оператори (земеделци, преработватели и търговци) намалява устойчиво от 2016 г. насам.

Общата земеделска земя в България, сертифицирана за био производство намалява с 9% за една година.  Намаление на площите има при почти всички култури.

Намаление има при повечето групи култури. Най-драстично е намалението при зеленчуците – с 19,3%, следват постоянно затревените площи с 19%, семкови и костилкови плодове с 15%, черупковите плодове (орехи, лешници) с 9%,. Има оабче увеличение на площите с маслодайни култури (18,5%), както и при ароматните и медицински култури с 12,5%. Запазва се размера на площите, заети със зърнени култури.

Обнадеждаващо е положението при био животните

Наблюдава се увеличение на овцете от 21‘529 на 22780 бр., леко увеличение при броя на говедата ( от 9314 на 9402) и леко намаление на козите (от 8039 на 7956). Незначителен остава броят на свинете (91) и кокошките – носачки (700).

При пчелните семейства се наблюдава намаление с 6956 пчелни семейства. Общият им броя остава все още рекорден – на челните места сме в Европа и в света.