събота, юли 11, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Strategie Grains намали прогнозата си за производството на зърнени култури в ЕС

Запасите от пшеница ще останат по-високи, заради голямата конкуренция на пазара на пшеницата от Черноморския регион

Анализаторите на Sttrategie Grains намалиха прогнозите си за производството на основвни зърнени култури в ЕС през 2019/20 стопанска година, информира „Зерно Онлайн”. Реколтата от мека пшеница е намалена с 0,8 млн. тона до 143,9 мнл. тона. Подобна реколта все пак остава с 13% над нивото от текущия сезон.

Оценката за производството на ечемик е намалена с 0,7 млн. тона спрямо април до 60,2 млн. тона, което надвишава с 8% производството през 2018/19 година.

Причина за негативната корекция на оценките е засушаването в Унгария и намаляване на посевните площи с пшеница и ечемик в Чехия и Дания. Въпреки това според анализаторите, перспективите за производството на пшеница, царевица и ечемик в страните от ЕС остават добри. Това според тях вече доведе до понижаване на борсовите котировки на пшеницата и ечемика, и ще допринесе за преориентиране на фермерите от царевицата към тези култури за производство на фураж за животните. От друга страна повишеното търсене на ечемик на пазара в ЕС ще допринесе за балансиране на запасите от тази култура. В същото време запасите от пшеница могат да се окажат по-високи от нормалното за сезона, основно заради повишената конкуренция от черноморската пшеница. Незначително с 0,2 млн. тона беше понижена оценката за реколтата от царевица в ЕС през новия сезон до 62,9 млн. тона, което  е с 2% над производството през текущия сезон.