събота, май 25, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Агро Новини

Финансова ефективност от над 22 хил. лева носят мерки за енергийна ефективност на биостопанство в Кюстендилско

Възвращаемостта на инвестициите се очаква да има след 4 години

 

Основаната през 2014 година биоферма 100 БИО ООД през 2023 година е е постигнала финансова ефективност от около 22 400 лева благодарение на въведените от собствениците и мерки за енергийна ефективност. Това беше обявено по време на организираният днес открит ден за фермери, заинтересовани от техния пример и желаещи да въведат подобни мерки за енергийна ефективност.

През 2023 година фермата е произвела 118,59 mWh като в предприятието са били използвани 37,348 mWh при остатъчна ел. енергия от 81,242 mWh По цени на свободния пазар, тези количества се равняват в парично отношение на 11 хил. лева. Стойността на използваната електроенергия през миналата година се равнява на 17 647 лв. , при условие, че цялата е закупена на на свободния пазар.

Според преценката на собственика Павел Желязков за около 4 години инвестицията ще се възвърне. При натоварване на мощностите ефектът ще е още по-голям, тъй като в момента предприятието работи на 25-30% от годишния си капацитет.

Кръгова икономика

Собствениците на фирмата се стремят да сведат до минимум и генерираните отпадъци при производството, така че да се намали в максимална степен отпечатъкът върху природата. За целта е изградена система за компостиране на растителните остатъци. В овощните градини се прилагат технологи за минимално използване на вода за напояване.

„100 ПРОЦЕНТА БИО ООД планират в бъдеще остатъкът от производството на сокове да се преработи на мармалад, така че едва 2% ще бъде генерираният краен отпадък, който ще се компостира с изрязаните клони, листа и други растителни остатъци от обработката на овощните градини.

Според ката на собственика на фермата Павел Желязков за около 4 години инвестицията ще се възвърне. При натоварване на мощностите ефектът ще е още по-голям, тъй като в момента предприятието работи на 25-30% от годишния си капацитет.

Благодарение на това, че от година и половина към цеха действа фотоволтаична система за производство на ток. Консумацията е основно през деня, когато се ползва слънчевата енергия. Когато се налага консумация през нощта, се използва софтуер за минимална поддръжка на температурите. нвестицията е в инсталацията е 90 хиляди лева. За производството на сокове се използват панели от 80 кв. м., като остатъкът се продава. В цеха за сушене и замразяване се инсталира мощност от 225 кв., която предстои да влезе в експлоатация.

Кръгова икономика

Собствениците на фирмата се стремят да сведат до минимум и генерираните отпадъци при производството, така че да се намали в максимална степен отпечатъкът върху природата. За целта е изградена система за компостиране на растителните остатъци. В овощните градини се прилагат технологи за минимално използване на вода за напояване.