сряда, септември 23, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Националната статистика отчита над 7% ръст в цените на земеделските земи през 2019 г.

При рентите е отчетен спад с 2% за година

114Четения

През 2019 година средната цена на земеделските земи у нас е достигнала до 1053 лева за декар, което е увеличение със 7,4% на годишна база, съобщават от НСИ. Средната цена на сделките между физически и юридически лица достига 1027лв. за декар, а на сделките между юридически лица -1122 лева.

Увеличение с 37,6% спрямо предходната година се регистрира и в цените на постоянно затревените площи, като средната цена на сделките с тях е достигнала до 300 лева за декар.

 

Средни цени на земеделската земя по категории за периода 2014-2019 г. в лева за декар

Категория на земята

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ниви

708

761

770

870

980

1053

Овошни насаждения

440

480

534

Лозя

451

339

370

Постоянно затревени пло

щи

246

227

271

263

218

300

 

Най-висока е била цената на сделките със земя в североизточния регион- 1462 лева за декар (+7,7% спрямо 2018 г.) , а най-ниска в южния централен регион от 706 лева за декар.

В Северния централен район цената на сделките с ниви достига 1138 лв.на декар, а в Северозападния район -967 лв.на декар. Спрямо предходната година увеличението в цената в двата района е съответно с 3,6и 9.4%.

Що се отнася до наемите на земеделски земи , статистиката е отчела че през миналата година средната стойност е  достигнала до 49 лева за декар което е  с 2% под нивото за предходната годинар. За отчетения период най-високи са били рентите в североизточните части на страната 69 лева на дека, което е с 14% под нивото от 2019 г. . Най- ниска рента от 29 лева на декар е плащана отново в южните централни райони на страната. Цената, платена за наем/аренда на един декар ниви в Северния централен район,достига през 2019 г. 60 лв., а в Северозападния -50 лева. И в двата района е отчетено увеличение на цената на рентното плащане спрямо предходната година -съответно с 1.7 и 4.2%. Спрямо предходната година цената на рентата на ниви в Югозападния и Южния централен район остава без промяна.

 

Средни цени нарентите на земеделска земя за периода 2015-2019 г. в лева за декар

Категория на земята

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ниви

43

44

44

47

5

49

Овошни насаждения

35

32

41

Лозя

24

36

31

Постоянно затревени площи

17

18

15

16

16

23

 

 

NivaBG.com